Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørkhaug AS
Juridisk navn:  Bjørkhaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 961585058
Aksjekapital: 525.000 NOK
Etableringsdato: 7/11/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.33%
Resultat  
  
-152.3%
Egenkapital  
  
-4.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 580.000 728.000 677.000 671.000 1.229.000
Resultat: -216.000 413.000 473.000 474.000 843.000
Egenkapital: 3.481.000 3.648.000 3.332.000 2.974.000 2.618.000
Regnskap for  Bjørkhaug AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 580.000 728.000 677.000 671.000 1.229.000
Driftskostnader -840.000 -358.000 -248.000 -245.000 -373.000
Driftsresultat -259.000 371.000 430.000 427.000 856.000
Finansinntekter 43.000 42.000 43.000 47.000 28.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -41.000
Finans 43.000 42.000 43.000 47.000 -13.000
Resultat før skatt -216.000 413.000 473.000 474.000 843.000
Skattekostnad 49.000 -97.000 -115.000 -118.000 -228.000
Årsresultat -167.000 316.000 358.000 356.000 615.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 608.000 625.000 720.000 760.000
Sum omløpsmidler 3.025.000 3.296.000 3.024.000 2.674.000 2.297.000
Sum eiendeler 3.525.000 3.904.000 3.649.000 3.394.000 3.057.000
Sum opptjent egenkapital 2.956.000 3.123.000 2.807.000 2.449.000 2.093.000
Sum egenkapital 3.481.000 3.648.000 3.332.000 2.974.000 2.618.000
Sum langsiktig gjeld 0 39.000 77.000 125.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 217.000 241.000 296.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 3.525.000 3.904.000 3.650.000 3.395.000 3.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 538.000 634.000 613.000 600.000 641.000
Andre inntekter 42.000 95.000 64.000 71.000 588.000
Driftsinntekter 580.000 728.000 677.000 671.000 1.229.000
Varekostnad -152.000 -187.000 -20.000 26.000 -140.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -620.000 -103.000 -160.000 -203.000 -183.000
Driftskostnader -840.000 -358.000 -248.000 -245.000 -373.000
Driftsresultat -259.000 371.000 430.000 427.000 856.000
Finansinntekter 43.000 42.000 43.000 47.000 28.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -41.000
Finans 43.000 42.000 43.000 47.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -167.000 316.000 358.000 356.000 615.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 0 0 0 0
Fast eiendom 490.000 558.000 625.000 693.000 760.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 490.000 558.000 625.000 693.000 760.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 50.000 0 27.000 0
Sum anleggsmidler 500.000 608.000 625.000 720.000 760.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 1.000 6.000
Andre fordringer 0 650.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.024.000 2.646.000 3.024.000 2.674.000 2.291.000
Sum omløpsmidler 3.025.000 3.296.000 3.024.000 2.674.000 2.297.000
Sum eiendeler 3.525.000 3.904.000 3.649.000 3.394.000 3.057.000
Sum opptjent egenkapital 2.956.000 3.123.000 2.807.000 2.449.000 2.093.000
Sum egenkapital 3.481.000 3.648.000 3.332.000 2.974.000 2.618.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 39.000 77.000 125.000 192.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 39.000 77.000 125.000 192.000
Leverandørgjeld 7.000 6.000 1.000 27.000 6.000
Betalbar skatt 0 135.000 163.000 186.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 75.000 77.000 83.000 70.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 217.000 241.000 296.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 3.525.000 3.904.000 3.650.000 3.395.000 3.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.981.000 3.079.000 2.783.000 2.378.000 2.050.000
Likviditetsgrad 1 68.8 15.2 12.5 9.0 9.3
Likviditetsgrad 2 68.8 15.2 12.5 9.1 9.3
Soliditet 98.8 93.4 91.3 87.6 85.6
Resultatgrad -44.7 5 63.5 63.6 69.7
Rentedekningsgrad 21.6
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -6.1 10.6 1 14.0 28.9
Signatur
10.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex