Bjørlykke Eiendom AS
Juridisk navn:  Bjørlykke Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37270000
Postboks 107 Svåbekk Fax: 37270136
4792 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 965912991
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
6.46%
Resultat  
  
-28.57%
Egenkapital  
  
10.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 841.000 790.000 845.000 781.000 783.000
Resultat: 65.000 91.000 197.000 150.000 -61.000
Egenkapital: -434.000 -485.000 -827.000 -1.012.000 -1.151.000
Regnskap for  Bjørlykke Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 841.000 790.000 845.000 781.000 783.000
Driftskostnader -524.000 -441.000 -389.000 -362.000 -403.000
Driftsresultat 317.000 349.000 456.000 420.000 380.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -252.000 -258.000 -260.000 -270.000 -441.000
Finans -252.000 -258.000 -260.000 -270.000 -441.000
Resultat før skatt 65.000 91.000 197.000 150.000 -61.000
Skattekostnad -14.000 252.000 -12.000 -12.000 -7.000
Årsresultat 51.000 342.000 185.000 138.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.638.000 4.837.000 4.828.000 4.913.000 5.158.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.376.000 1.194.000 1.050.000 860.000
Sum eiendeler 5.653.000 6.213.000 6.022.000 5.963.000 6.018.000
Sum opptjent egenkapital -534.000 -585.000 -927.000 -1.112.000 -1.251.000
Sum egenkapital -434.000 -485.000 -827.000 -1.012.000 -1.151.000
Sum langsiktig gjeld 6.022.000 6.189.000 6.360.000 6.527.000 6.677.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 508.000 489.000 448.000 491.000
Sum gjeld og egenkapital 5.653.000 6.212.000 6.022.000 5.963.000 6.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 5.000 1.000 3.000
Andre inntekter 841.000 790.000 840.000 780.000 780.000
Driftsinntekter 841.000 790.000 845.000 781.000 783.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000 -3.000
Lønninger -51.000 0 0 0 0
Avskrivning -252.000 -243.000 -235.000 -234.000 -237.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -198.000 -154.000 -127.000 -163.000
Driftskostnader -524.000 -441.000 -389.000 -362.000 -403.000
Driftsresultat 317.000 349.000 456.000 420.000 380.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -252.000 -258.000 -260.000 -270.000 -441.000
Finans -252.000 -258.000 -260.000 -270.000 -441.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 51.000 342.000 185.000 138.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 508.000 523.000 271.000 283.000 294.000
Fast eiendom 3.938.000 4.154.000 4.371.000 4.588.000 4.806.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 160.000 186.000 42.000 58.000
Sum varige driftsmidler 4.129.000 4.314.000 4.558.000 4.630.000 4.864.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.638.000 4.837.000 4.828.000 4.913.000 5.158.000
Varebeholdning 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Kundefordringer 439.000 898.000 719.000 577.000 387.000
Andre fordringer 53.000 47.000 45.000 43.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.376.000 1.194.000 1.050.000 860.000
Sum eiendeler 5.653.000 6.213.000 6.022.000 5.963.000 6.018.000
Sum opptjent egenkapital -534.000 -585.000 -927.000 -1.112.000 -1.251.000
Sum egenkapital -434.000 -485.000 -827.000 -1.012.000 -1.151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 360.000 440.000 392.000 382.000
Sum langsiktig gjeld 6.022.000 6.189.000 6.360.000 6.527.000 6.677.000
Leverandørgjeld 4.000 11.000 4.000 10.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 31.000 34.000 30.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 107.000 12.000 16.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 508.000 489.000 448.000 491.000
Sum gjeld og egenkapital 5.653.000 6.212.000 6.022.000 5.963.000 6.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 950.000 868.000 705.000 602.000 369.000
Likviditetsgrad 1 1 2.7 2.4 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 9 1.9 1.6 1.4 0.9
Soliditet -7.7 -7.8 -13.7 -19.1
Resultatgrad 37.7 44.2 5 53.8 48.5
Rentedekningsgrad 1.3 1.4 1.8 1.6 0.9
Gjeldsgrad -13.8 -8.3 -6.9 -6.2
Total kapitalrentabilitet 5.6 5.6 7.6 7 6.3
Signatur
05.05.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex