Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørnøen AS
Juridisk navn:  Bjørnøen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 79027111
Fax:
9173 Ny-Ålesund 9173 Ny-Ålesund
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 927827948
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/3/1918 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.15%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 185.000 193.000 183.000 177.000 184.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 4.056.000 4.056.000 4.056.000 4.056.000 4.056.000
Regnskap for  Bjørnøen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 185.000 193.000 183.000 177.000 184.000
Driftskostnader -184.000 -192.000 -183.000 -177.000 -185.000
Driftsresultat 1.000 1.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Sum omløpsmidler 256.000 256.000 270.000 256.000 256.000
Sum eiendeler 4.156.000 4.156.000 4.170.000 4.156.000 4.156.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Sum egenkapital 4.056.000 4.056.000 4.056.000 4.056.000 4.056.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 100.000 114.000 100.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 4.156.000 4.156.000 4.170.000 4.156.000 4.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 185.000 193.000 183.000 177.000 184.000
Driftsinntekter 185.000 193.000 183.000 177.000 184.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -70.000 -70.000 -68.000 -59.000 -64.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -122.000 -115.000 -118.000 -121.000
Driftskostnader -184.000 -192.000 -183.000 -177.000 -185.000
Driftsresultat 1.000 1.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 185.000 193.000 164.000 158.000 166.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 71.000 63.000 106.000 98.000 90.000
Sum omløpsmidler 256.000 256.000 270.000 256.000 256.000
Sum eiendeler 4.156.000 4.156.000 4.170.000 4.156.000 4.156.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Sum egenkapital 4.056.000 4.056.000 4.056.000 4.056.000 4.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 100.000 100.000 114.000 100.000 100.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 100.000 114.000 100.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 4.156.000 4.156.000 4.170.000 4.156.000 4.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.4 2.6 2.6
Likviditetsgrad 2 2.6 2.6 2.4 2.6 2.6
Soliditet 97.6 97.6 97.3 97.6 97.6
Resultatgrad 0.5 0.5 0 0.0 0.0
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Signatur
26.12.2019
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
26.12.2019
PROKURA HVER FOR SEG
HANEVOLD PER ERIK
PROKURA HVER FOR SEG
NERGÅRD AUD JORUN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex