Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørnøya As
Juridisk navn:  Bjørnøya As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Eivind Fagerheim Krutthusveien 6 Krutthusveien 6 Fax:
9595 Sørvær 9595 Sørvær
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hasvik
Org.nr: 923441840
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 85.000
Resultat: -70.000
Egenkapital: 246.000
Regnskap for  Bjørnøya As
Resultat 2019
Driftsinntekter 85.000
Driftskostnader -128.000
Driftsresultat -43.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000
Finans -27.000
Resultat før skatt -70.000
Skattekostnad 15.000
Årsresultat -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.176.000
Sum omløpsmidler 418.000
Sum eiendeler 1.594.000
Sum opptjent egenkapital -54.000
Sum egenkapital 246.000
Sum langsiktig gjeld 1.022.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000
Sum gjeld og egenkapital 1.594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.000
Andre inntekter 17.000
Driftsinntekter 85.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -21.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -107.000
Driftskostnader -128.000
Driftsresultat -43.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000
Finans -27.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 15.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 37.000
Sum varige driftsmidler 938.000
Sum finansielle anleggsmidler 222.000
Sum anleggsmidler 1.176.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 319.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 98.000
Sum omløpsmidler 418.000
Sum eiendeler 1.594.000
Sum opptjent egenkapital -54.000
Sum egenkapital 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.022.000
Leverandørgjeld 28.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 298.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000
Sum gjeld og egenkapital 1.594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 15.4
Resultatgrad -50.6
Rentedekningsgrad -1.6
Gjeldsgrad 5.5
Total kapitalrentabilitet -2.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex