Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørn Are Strøm As
Juridisk navn:  Bjørn Are Strøm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62344883
Skjelvmoen 11 Skjelvmoen 11 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 980909336
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Moelv Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.32%
Resultat  
  
-101.2%
Egenkapital  
  
-1.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.924.000 3.335.000 2.470.000 2.616.000 2.517.000
Resultat: -10.000 835.000 -239.000 217.000 -8.000
Egenkapital: 477.000 484.000 -318.000 -79.000 -296.000
Regnskap for  Bjørn Are Strøm As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.924.000 3.335.000 2.470.000 2.616.000 2.517.000
Driftskostnader -2.898.000 -2.460.000 -2.667.000 -2.363.000 -2.487.000
Driftsresultat 26.000 876.000 -196.000 253.000 30.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -41.000 -43.000 -36.000 -38.000
Finans -35.000 -41.000 -43.000 -36.000 -38.000
Resultat før skatt -10.000 835.000 -239.000 217.000 -8.000
Skattekostnad 3.000 -34.000 0 0 0
Årsresultat -6.000 802.000 -239.000 217.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 785.000 720.000 111.000 185.000 168.000
Sum omløpsmidler 436.000 659.000 385.000 396.000 285.000
Sum eiendeler 1.221.000 1.379.000 496.000 581.000 453.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 384.000 -418.000 -179.000 -396.000
Sum egenkapital 477.000 484.000 -318.000 -79.000 -296.000
Sum langsiktig gjeld 329.000 432.000 368.000 209.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 414.000 464.000 447.000 451.000 562.000
Sum gjeld og egenkapital 1.220.000 1.380.000 497.000 581.000 453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.862.000 2.793.000 2.470.000 2.616.000 2.517.000
Andre inntekter 62.000 542.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.924.000 3.335.000 2.470.000 2.616.000 2.517.000
Varekostnad 0 -9.000 0 -18.000 0
Lønninger -737.000 -713.000 -660.000 -624.000 -607.000
Avskrivning -91.000 -93.000 -70.000 -61.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.070.000 -1.645.000 -1.937.000 -1.660.000 -1.818.000
Driftskostnader -2.898.000 -2.460.000 -2.667.000 -2.363.000 -2.487.000
Driftsresultat 26.000 876.000 -196.000 253.000 30.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -41.000 -43.000 -36.000 -38.000
Finans -35.000 -41.000 -43.000 -36.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 802.000 -239.000 217.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 28.000 62.000 96.000
Sum Immatrielle midler 0 0 28.000 62.000 96.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 4.000 10.000 16.000
Driftsløsøre 370.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 370.000 266.000 71.000 107.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 415.000 454.000 13.000 16.000 19.000
Sum anleggsmidler 785.000 720.000 111.000 185.000 168.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 275.000 373.000 299.000 291.000 206.000
Andre fordringer 69.000 63.000 60.000 80.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 222.000 26.000 26.000 25.000
Sum omløpsmidler 436.000 659.000 385.000 396.000 285.000
Sum eiendeler 1.221.000 1.379.000 496.000 581.000 453.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 384.000 -418.000 -179.000 -396.000
Sum egenkapital 477.000 484.000 -318.000 -79.000 -296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 34.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 12.000 49.000 175.000
Sum langsiktig gjeld 329.000 432.000 368.000 209.000 187.000
Leverandørgjeld 191.000 208.000 216.000 188.000 190.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 122.000 108.000 103.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 133.000 111.000 111.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 414.000 464.000 447.000 451.000 562.000
Sum gjeld og egenkapital 1.220.000 1.380.000 497.000 581.000 453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 195.000 -62.000 -55.000 -277.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 0.9 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 0.9 0.9 0.6
Soliditet 39.1 35.1 -13.6 -65.3
Resultatgrad 0.9 26.3 -7.9 9.7 1.2
Rentedekningsgrad 0.7 21.4 -4.6 7.0 0.8
Gjeldsgrad 1.6 1.9 -2.6 -8.4 -2.5
Total kapitalrentabilitet 2.2 63.5 -39.4 43.5 6.6
Signatur
30.10.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex