Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørn Birkeland Økonomi AS
Juridisk navn:  Bjørn Birkeland Økonomi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23271794
Postboks 1516 Lundsiden Briskebyveien 86A Fax: 23271795
4688 Kristiansand S 259 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966055553
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/9/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Rolf Birkeland AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.58%
Resultat  
  
69.47%
Egenkapital  
  
23.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 632.000 593.000 589.000 837.000 847.000
Resultat: 383.000 226.000 180.000 386.000 1.120.000
Egenkapital: 1.762.000 1.428.000 1.232.000 1.074.000 5.278.000
Regnskap for  Bjørn Birkeland Økonomi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 632.000 593.000 589.000 837.000 847.000
Driftskostnader -422.000 -470.000 -511.000 -615.000 -613.000
Driftsresultat 210.000 123.000 77.000 221.000 233.000
Finansinntekter 174.000 103.000 112.000 170.000 888.000
Finanskostnader 0 0 -10.000 -4.000 0
Finans 174.000 103.000 102.000 166.000 888.000
Resultat før skatt 383.000 226.000 180.000 386.000 1.120.000
Skattekostnad -50.000 -30.000 -22.000 -90.000 -99.000
Årsresultat 333.000 196.000 158.000 296.000 1.021.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 4.000.000
Sum omløpsmidler 2.109.000 1.790.000 1.977.000 4.516.000 1.539.000
Sum eiendeler 2.109.000 1.790.000 1.977.000 4.516.000 5.539.000
Sum opptjent egenkapital 1.662.000 1.328.000 1.132.000 974.000 5.178.000
Sum egenkapital 1.762.000 1.428.000 1.232.000 1.074.000 5.278.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 162.000 579.000 3.055.000 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 200.000 166.000 387.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.109.000 1.790.000 1.977.000 4.516.000 5.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 632.000 593.000 589.000 837.000 847.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 632.000 593.000 589.000 837.000 847.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -164.000 -224.000 -262.000 -362.000 -322.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -258.000 -246.000 -249.000 -253.000 -291.000
Driftskostnader -422.000 -470.000 -511.000 -615.000 -613.000
Driftsresultat 210.000 123.000 77.000 221.000 233.000
Finansinntekter 174.000 103.000 112.000 170.000 888.000
Finanskostnader 0 0 -10.000 -4.000 0
Finans 174.000 103.000 102.000 166.000 888.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 333.000 196.000 158.000 296.000 1.021.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 4.000.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 4.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 8.000 28.000 17.000 8.000
Andre fordringer 11.000 4.000 6.000 0 144.000
Sum investeringer 1.627.000 1.626.000 1.686.000 671.000 671.000
Kasse, bank 444.000 153.000 259.000 3.828.000 716.000
Sum omløpsmidler 2.109.000 1.790.000 1.977.000 4.516.000 1.539.000
Sum eiendeler 2.109.000 1.790.000 1.977.000 4.516.000 5.539.000
Sum opptjent egenkapital 1.662.000 1.328.000 1.132.000 974.000 5.178.000
Sum egenkapital 1.762.000 1.428.000 1.232.000 1.074.000 5.278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 114.000 162.000 579.000 3.055.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 50.000 30.000 22.000 90.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 163.000 149.000 139.000 292.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 21.000 6.000 6.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 200.000 166.000 387.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.109.000 1.790.000 1.977.000 4.516.000 5.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.876.000 1.590.000 1.811.000 4.129.000 1.278.000
Likviditetsgrad 1 9.1 8.9 11.9 11.7 5.9
Likviditetsgrad 2 9.1 8.9 11.9 11.7 5.9
Soliditet 83.5 79.8 62.3 23.8 95.3
Resultatgrad 33.2 20.7 13.1 26.4 27.5
Rentedekningsgrad 7.7 97.8
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.6 3.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 18.2 12.6 9.6 8.7 20.2
Signatur
22.08.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex