Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørn Legreid Vvs As
Juridisk navn:  Bjørn Legreid Vvs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97602548
Follesevegen 310 Follesevegen 310 Fax:
5303 Follese 5303 Follese
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 914800951
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/10/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tertnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
98.94%
Resultat  
  
7.14%
Egenkapital  
  
-136.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.065.000 1.038.000 1.682.000 1.619.000 2.449.000
Resultat: -325.000 -350.000 -184.000 346.000 268.000
Egenkapital: -563.000 -238.000 112.000 482.000 224.000
Regnskap for  Bjørn Legreid Vvs As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.065.000 1.038.000 1.682.000 1.619.000 2.449.000
Driftskostnader -2.320.000 -1.345.000 -1.814.000 -1.242.000 -2.160.000
Driftsresultat -255.000 -307.000 -132.000 378.000 288.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -69.000 -43.000 -52.000 -32.000 -20.000
Finans -69.000 -43.000 -52.000 -32.000 -20.000
Resultat før skatt -325.000 -350.000 -184.000 346.000 268.000
Skattekostnad 0 0 13.000 -88.000 -73.000
Årsresultat -325.000 -350.000 -171.000 258.000 195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 271.000 392.000 472.000 474.000 583.000
Sum omløpsmidler 589.000 385.000 1.074.000 999.000 590.000
Sum eiendeler 860.000 777.000 1.546.000 1.473.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital -593.000 -268.000 82.000 452.000 194.000
Sum egenkapital -563.000 -238.000 112.000 482.000 224.000
Sum langsiktig gjeld 355.000 419.000 526.000 355.000 420.000
Sum kortsiktig gjeld 1.068.000 596.000 908.000 635.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 860.000 777.000 1.546.000 1.472.000 1.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.065.000 1.038.000 1.598.000 1.619.000 2.449.000
Andre inntekter 0 0 84.000 0 0
Driftsinntekter 2.065.000 1.038.000 1.682.000 1.619.000 2.449.000
Varekostnad -481.000 -362.000 -934.000 -802.000 -1.331.000
Lønninger -895.000 -523.000 -311.000 -7.000 -455.000
Avskrivning -121.000 -118.000 -57.000 -139.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -823.000 -342.000 -512.000 -294.000 -291.000
Driftskostnader -2.320.000 -1.345.000 -1.814.000 -1.242.000 -2.160.000
Driftsresultat -255.000 -307.000 -132.000 378.000 288.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -69.000 -43.000 -52.000 -32.000 -20.000
Finans -69.000 -43.000 -52.000 -32.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Årsresultat -325.000 -350.000 -171.000 258.000 195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 271.000 377.000 437.000 419.000 507.000
Driftsløsøre 0 15.000 34.000 55.000 76.000
Sum varige driftsmidler 271.000 392.000 472.000 474.000 583.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 271.000 392.000 472.000 474.000 583.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 120.000 136.000 329.000 335.000 401.000
Andre fordringer 468.000 460.000 979.000 542.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 121.000 64.000
Sum omløpsmidler 589.000 385.000 1.074.000 999.000 590.000
Sum eiendeler 860.000 777.000 1.546.000 1.473.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital -593.000 -268.000 82.000 452.000 194.000
Sum egenkapital -563.000 -238.000 112.000 482.000 224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 13.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 230.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 355.000 419.000 526.000 355.000 420.000
Leverandørgjeld 431.000 470.000 473.000 318.000 304.000
Betalbar skatt 0 0 41.000 147.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 221.000 72.000 141.000 129.000 132.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 55.000 53.000 41.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 1.068.000 596.000 908.000 635.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 860.000 777.000 1.546.000 1.472.000 1.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -479.000 -211.000 166.000 364.000 61.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 1.2 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 1.2 1.6 1.2
Soliditet -65.5 -30.6 7.2 32.7 19.1
Resultatgrad -12.3 -29.6 -7.8 23.3 11.8
Rentedekningsgrad -3.7 -7.1 -2.5 11.8 14.4
Gjeldsgrad -2.5 -4.3 12.8 2.1 4.2
Total kapitalrentabilitet -29.7 -39.5 -8.5 25.7 24.6
Signatur
16.01.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.01.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex