Bjørn Og Tore Skår Utstillinger Og Design As
Juridisk navn:  Bjørn Og Tore Skår Utstillinger Og Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22026860
Stålfjæra 18 Stålfjæra 18 Fax: 22952518
0975 Oslo 975 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913606000
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1969 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jan Tore Strøm
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
73.08%
Egenkapital  
  
-23.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 6.000 334.000 263.000
Resultat: -7.000 -26.000 -1.000 73.000 -518.000
Egenkapital: -37.000 -30.000 -3.000 -2.000 -75.000
Regnskap for  Bjørn Og Tore Skår Utstillinger Og Design As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 6.000 334.000 263.000
Driftskostnader -7.000 -26.000 -7.000 -262.000 -782.000
Driftsresultat -7.000 -26.000 -1.000 73.000 -519.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -7.000 -26.000 -1.000 73.000 -518.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -26.000 -1.000 73.000 -518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 8.000 43.000 122.000 96.000
Sum eiendeler 1.000 8.000 43.000 122.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -337.000 -330.000 -303.000 -302.000 -375.000
Sum egenkapital -37.000 -30.000 -3.000 -2.000 -75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.000 37.000 46.000 124.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 0 7.000 43.000 122.000 96.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 6.000 334.000 263.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 6.000 334.000 263.000
Varekostnad 0 0 -5.000 -22.000 -83.000
Lønninger 0 0 26.000 -196.000 -661.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -26.000 -28.000 -44.000 -38.000
Driftskostnader -7.000 -26.000 -7.000 -262.000 -782.000
Driftsresultat -7.000 -26.000 -1.000 73.000 -519.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -26.000 -1.000 73.000 -518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000 78.000 3.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 8.000 26.000 44.000 93.000
Sum omløpsmidler 1.000 8.000 43.000 122.000 96.000
Sum eiendeler 1.000 8.000 43.000 122.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -337.000 -330.000 -303.000 -302.000 -375.000
Sum egenkapital -37.000 -30.000 -3.000 -2.000 -75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 9.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 37.000 45.000 108.000 165.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 37.000 46.000 124.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 0 7.000 43.000 122.000 96.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -36.000 -29.000 -3.000 -2.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.9 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.9 1 0.6
Soliditet -428.6 -1.6 -78.1
Resultatgrad -16.7 21.9 -197.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -15.3 -2.3
Total kapitalrentabilitet -371.4 -2.3 59.8 -539.6
Signatur
20.12.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO AV STYREMEDLEMMENE I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex