Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørnar Strandvik AS
Juridisk navn:  Bjørnar Strandvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92203234
Otnes Otnes Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 984156669
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sør-Østerdal Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-48.28%
Egenkapital  
  
-5.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 46.000 379.000
Resultat: -43.000 -29.000 -38.000 -33.000 24.000
Egenkapital: 676.000 719.000 748.000 786.000 820.000
Regnskap for  Bjørnar Strandvik AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 46.000 379.000
Driftskostnader -43.000 -30.000 -40.000 -80.000 -357.000
Driftsresultat -43.000 -30.000 -39.000 -35.000 22.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt -43.000 -29.000 -38.000 -33.000 24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -29.000 -38.000 -33.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.000 222.000 222.000 223.000 230.000
Sum omløpsmidler 467.000 505.000 526.000 601.000 675.000
Sum eiendeler 689.000 727.000 748.000 824.000 905.000
Sum opptjent egenkapital 576.000 619.000 648.000 686.000 720.000
Sum egenkapital 676.000 719.000 748.000 786.000 820.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 9.000 0 37.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 728.000 748.000 823.000 906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 46.000 379.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 46.000 379.000
Varekostnad 0 0 0 4.000 -36.000
Lønninger -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -102.000
Avskrivning 0 0 -1.000 -7.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -27.000 -35.000 -72.000 -195.000
Driftskostnader -43.000 -30.000 -40.000 -80.000 -357.000
Driftsresultat -43.000 -30.000 -39.000 -35.000 22.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -29.000 -38.000 -33.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 1.000 8.000
Sum varige driftsmidler 222.000 222.000 222.000 223.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 222.000 222.000 222.000 223.000 230.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 33.000
Andre fordringer 25.000 29.000 11.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 442.000 476.000 515.000 596.000 642.000
Sum omløpsmidler 467.000 505.000 526.000 601.000 675.000
Sum eiendeler 689.000 727.000 748.000 824.000 905.000
Sum opptjent egenkapital 576.000 619.000 648.000 686.000 720.000
Sum egenkapital 676.000 719.000 748.000 786.000 820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 9.000 0 1.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 35.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 9.000 0 37.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 728.000 748.000 823.000 906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 454.000 496.000 526.000 564.000 589.000
Likviditetsgrad 1 35.9 56.1 16.2 7.8
Likviditetsgrad 2 35.9 56.1 0.0 16.3 7.9
Soliditet 98.1 98.8 100.0 95.5 90.5
Resultatgrad -76.1 5.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -6.2 -4.1 -5.1 -4.1 2.6
Signatur
14.11.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
14.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex