Bjørndalsbakken Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Bjørndalsbakken Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55942700
C/O Obos Bbl Postboks 6666 St Olavs Plass C/O Obos Bbl Vestre Strømkaien 7A Fax: 55942701
0129 Oslo 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984665520
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
100.03%
Egenkapital  
  
-1.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 79.064.000
Resultat: 1.000 -3.932.000 -60.000 -1.863.000 -334.000
Egenkapital: -2.738.000 -2.693.000 -39.000 18.000 -937.000
Regnskap for  Bjørndalsbakken Utbyggingsselskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 79.064.000
Driftskostnader 0 -3.933.000 -53.000 -1.763.000 -79.367.000
Driftsresultat 0 -3.933.000 -53.000 -1.763.000 -303.000
Finansinntekter 1.000 0 0 8.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 -108.000 -34.000
Finans 1.000 0 -7.000 -100.000 -31.000
Resultat før skatt 1.000 -3.932.000 -60.000 -1.863.000 -334.000
Skattekostnad -46.000 898.000 4.000 482.000 90.000
Årsresultat -45.000 -3.034.000 -56.000 -1.381.000 -244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.002.000 1.047.000 269.000 265.000 648.000
Sum omløpsmidler 135.000 760.000 438.000 3.930.000 7.103.000
Sum eiendeler 1.137.000 1.807.000 707.000 4.195.000 7.751.000
Sum opptjent egenkapital -6.254.000 -6.209.000 -3.175.000 -3.118.000 -1.737.000
Sum egenkapital -2.738.000 -2.693.000 -39.000 18.000 -937.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 746.000 955.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.874.000 4.500.000 0 3.223.000 8.688.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000 1.807.000 707.000 4.196.000 7.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 79.064.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 79.064.000
Varekostnad 0 -3.939.000 0 -1.713.000 -79.336.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 6.000 -53.000 -50.000 -31.000
Driftskostnader 0 -3.933.000 -53.000 -1.763.000 -79.367.000
Driftsresultat 0 -3.933.000 -53.000 -1.763.000 -303.000
Finansinntekter 1.000 0 0 8.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 -108.000 -34.000
Finans 1.000 0 -7.000 -100.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 -3.034.000 -56.000 -1.381.000 -244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.002.000 1.047.000 269.000 265.000 648.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.002.000 1.047.000 269.000 265.000 648.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 195.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 135.000 260.000 425.000 730.000 6.908.000
Sum omløpsmidler 135.000 760.000 438.000 3.930.000 7.103.000
Sum eiendeler 1.137.000 1.807.000 707.000 4.195.000 7.751.000
Sum opptjent egenkapital -6.254.000 -6.209.000 -3.175.000 -3.118.000 -1.737.000
Sum egenkapital -2.738.000 -2.693.000 -39.000 18.000 -937.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 746.000 955.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.220.000 367.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 746.000 955.000 0
Leverandørgjeld 22.000 0 0 3.000 6.989.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.851.000 4.500.000 0 0 1.332.000
Sum kortsiktig gjeld 3.874.000 4.500.000 0 3.223.000 8.688.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000 1.807.000 707.000 4.196.000 7.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.739.000 -3.740.000 438.000 707.000 -1.585.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 1.2 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0 1.3 0.9
Soliditet -5.5 0.4 -12.1
Resultatgrad -0.4
Rentedekningsgrad -7.6 -16.3 -8.8
Gjeldsgrad -1.4 -1.7 -19.1 232.1 -9.3
Total kapitalrentabilitet 0.1 -217.7 -7.5 -41.8 -3.9
Signatur
31.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex