Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndalsskogen Borettslag
Juridisk navn:  Bjørndalsskogen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55935693
Postboks 7280 Bjørndalsskogen 141 Fax: 55935052
5020 Bergen 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 954086747
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/30/1973
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bob Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
5.21%
Resultat  
  
42.86%
Egenkapital  
  
-57.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.856.000 21.724.000 20.689.000 20.013.000 19.160.000
Resultat: -10.603.000 -18.557.000 2.694.000 117.000 1.269.000
Egenkapital: 7.967.000 18.569.000 37.126.000 34.433.000 34.315.000
Regnskap for  Bjørndalsskogen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.856.000 21.724.000 20.689.000 20.013.000 19.160.000
Driftskostnader -32.256.000 -39.336.000 -17.258.000 -19.056.000 -16.908.000
Driftsresultat -9.400.000 -17.612.000 3.430.000 958.000 2.252.000
Finansinntekter 75.000 67.000 35.000 99.000 161.000
Finanskostnader -1.278.000 -1.012.000 -771.000 -939.000 -1.144.000
Finans -1.203.000 -945.000 -736.000 -840.000 -983.000
Resultat før skatt -10.603.000 -18.557.000 2.694.000 117.000 1.269.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.603.000 -18.557.000 2.694.000 117.000 1.269.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.834.000 85.070.000 85.127.000 84.603.000 84.133.000
Sum omløpsmidler 43.684.000 6.762.000 5.965.000 6.286.000 8.502.000
Sum eiendeler 128.518.000 91.832.000 91.092.000 90.889.000 92.635.000
Sum opptjent egenkapital 7.967.000 18.569.000 37.126.000 34.433.000 34.315.000
Sum egenkapital 7.967.000 18.569.000 37.126.000 34.433.000 34.315.000
Sum langsiktig gjeld 115.655.000 68.455.000 49.098.000 53.106.000 56.966.000
Sum kortsiktig gjeld 4.896.000 4.807.000 4.867.000 3.352.000 1.354.000
Sum gjeld og egenkapital 128.518.000 91.831.000 91.091.000 90.891.000 92.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 22.856.000 21.724.000 20.689.000 20.013.000 19.160.000
Driftsinntekter 22.856.000 21.724.000 20.689.000 20.013.000 19.160.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.747.000 -1.652.000 -1.627.000 -1.629.000 -1.515.000
Avskrivning -288.000 -285.000 -161.000 -101.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.221.000 -37.399.000 -15.470.000 -17.326.000 -15.311.000
Driftskostnader -32.256.000 -39.336.000 -17.258.000 -19.056.000 -16.908.000
Driftsresultat -9.400.000 -17.612.000 3.430.000 958.000 2.252.000
Finansinntekter 75.000 67.000 35.000 99.000 161.000
Finanskostnader -1.278.000 -1.012.000 -771.000 -939.000 -1.144.000
Finans -1.203.000 -945.000 -736.000 -840.000 -983.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.603.000 -18.557.000 2.694.000 117.000 1.269.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 83.810.000 83.810.000 83.810.000 83.810.000 83.810.000
Maskiner anlegg 1.024.000 1.259.000 1.317.000 793.000 323.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 84.834.000 85.070.000 85.127.000 84.603.000 84.133.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 84.834.000 85.070.000 85.127.000 84.603.000 84.133.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 30.000 16.000 157.000 76.000
Andre fordringer 1.680.000 2.714.000 2.663.000 1.360.000 2.194.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.966.000 4.018.000 3.286.000 4.769.000 6.232.000
Sum omløpsmidler 43.684.000 6.762.000 5.965.000 6.286.000 8.502.000
Sum eiendeler 128.518.000 91.832.000 91.092.000 90.889.000 92.635.000
Sum opptjent egenkapital 7.967.000 18.569.000 37.126.000 34.433.000 34.315.000
Sum egenkapital 7.967.000 18.569.000 37.126.000 34.433.000 34.315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 115.655.000 68.455.000 49.098.000 53.106.000 56.966.000
Leverandørgjeld 2.731.000 3.112.000 2.946.000 1.429.000 565.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 603.000 558.000 585.000 573.000 501.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.562.000 1.136.000 1.336.000 1.350.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 4.896.000 4.807.000 4.867.000 3.352.000 1.354.000
Sum gjeld og egenkapital 128.518.000 91.831.000 91.091.000 90.891.000 92.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.788.000 1.955.000 1.098.000 2.934.000 7.148.000
Likviditetsgrad 1 8.9 1.4 1.2 1.9 6.3
Likviditetsgrad 2 8.9 1.4 1.2 1.9 6.3
Soliditet 6.2 20.2 40.8 37.9 37.0
Resultatgrad -41.1 -81.1 16.6 4.8 11.8
Rentedekningsgrad -7.4 -17.4 4.4 1.1 2.1
Gjeldsgrad 15.1 3.9 1.5 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet -7.3 -19.1 3.8 1.2 2.6
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ETT STYREMEDLEM I FELLESKAP.
Prokurister
03.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex