Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndalstræ Borettslag
Juridisk navn:  Bjørndalstræ Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55266275
Postboks 44 Nygårdstangen Storbergen Boligbyggelag Vestre Strømkaien 7 Fax:
5838 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 956190738
Aksjekapital: 3.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/1967
Foretakstype: BRL
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
7.5%
Resultat  
  
195.24%
Egenkapital  
  
4.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.548.000 1.440.000 1.440.000 1.350.000 1.287.000
Resultat: 434.000 147.000 126.000 -535.000 -3.782.000
Egenkapital: -9.695.000 -10.129.000 -10.276.000 -10.403.000 -9.868.000
Regnskap for  Bjørndalstræ Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.548.000 1.440.000 1.440.000 1.350.000 1.287.000
Driftskostnader -974.000 -1.142.000 -1.153.000 -1.670.000 -4.793.000
Driftsresultat 573.000 298.000 287.000 -321.000 -3.507.000
Finansinntekter 17.000 16.000 15.000 22.000 42.000
Finanskostnader -156.000 -167.000 -177.000 -236.000 -318.000
Finans -139.000 -151.000 -162.000 -214.000 -276.000
Resultat før skatt 434.000 147.000 126.000 -535.000 -3.782.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 434.000 147.000 126.000 -535.000 -3.782.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.296.000 4.296.000 4.296.000 4.296.000 4.296.000
Sum omløpsmidler 662.000 514.000 645.000 777.000 2.425.000
Sum eiendeler 4.958.000 4.810.000 4.941.000 5.073.000 6.721.000
Sum opptjent egenkapital -9.698.000 -10.132.000 -10.279.000 -10.406.000 -9.871.000
Sum egenkapital -9.695.000 -10.129.000 -10.276.000 -10.403.000 -9.868.000
Sum langsiktig gjeld 14.269.000 14.588.000 14.897.000 15.202.000 15.492.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 351.000 321.000 274.000 1.097.000
Sum gjeld og egenkapital 4.958.000 4.810.000 4.942.000 5.073.000 6.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.548.000 1.440.000 1.440.000 1.350.000 1.287.000
Driftsinntekter 1.548.000 1.440.000 1.440.000 1.350.000 1.287.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -62.000 -62.000 -64.000 -112.000 -303.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -912.000 -1.080.000 -1.089.000 -1.558.000 -4.490.000
Driftskostnader -974.000 -1.142.000 -1.153.000 -1.670.000 -4.793.000
Driftsresultat 573.000 298.000 287.000 -321.000 -3.507.000
Finansinntekter 17.000 16.000 15.000 22.000 42.000
Finanskostnader -156.000 -167.000 -177.000 -236.000 -318.000
Finans -139.000 -151.000 -162.000 -214.000 -276.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 434.000 147.000 126.000 -535.000 -3.782.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.296.000 4.296.000 4.296.000 4.296.000 4.296.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.296.000 4.296.000 4.296.000 4.296.000 4.296.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.296.000 4.296.000 4.296.000 4.296.000 4.296.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 132.000 125.000 122.000 11.000 486.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 530.000 390.000 523.000 766.000 1.940.000
Sum omløpsmidler 662.000 514.000 645.000 777.000 2.425.000
Sum eiendeler 4.958.000 4.810.000 4.941.000 5.073.000 6.721.000
Sum opptjent egenkapital -9.698.000 -10.132.000 -10.279.000 -10.406.000 -9.871.000
Sum egenkapital -9.695.000 -10.129.000 -10.276.000 -10.403.000 -9.868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 195.000 199.000 197.000 215.000 0
Sum langsiktig gjeld 14.269.000 14.588.000 14.897.000 15.202.000 15.492.000
Leverandørgjeld 187.000 151.000 117.000 49.000 873.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 3.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 5.000 6.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 351.000 321.000 274.000 1.097.000
Sum gjeld og egenkapital 4.958.000 4.810.000 4.942.000 5.073.000 6.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 278.000 163.000 324.000 503.000 1.328.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 2 2.8 2.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 2 2.9 2.3
Soliditet -195.5 -210.6 -207.9 -205.1 -146.8
Resultatgrad 3 20.7 19.9 -23.8 -272.5
Rentedekningsgrad 3.7 1.8 1.6 -1.3 -10.9
Gjeldsgrad -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet 11.9 6.5 6.1 -5.9 -51.6
Signatur
08.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex