Bjørns Konsult
Juridisk navn:  Bjørns Konsult
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67142185
Nadderudveien 64 A Nadderudveien 64 A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 892344272
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/25/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.68%
Resultat  
  
-28.28%
Egenkapital  
  
15.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 680.000 915.000 453.000 0 2.055.000
Resultat: 530.000 739.000 312.000 -84.000 889.000
Egenkapital: 606.000 524.000 392.000 161.000 772.000
Regnskap for  Bjørns Konsult
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 680.000 915.000 453.000 0 2.055.000
Driftskostnader -169.000 -189.000 -148.000 -101.000 -1.175.000
Driftsresultat 511.000 726.000 305.000 -101.000 880.000
Finansinntekter 19.000 13.000 7.000 20.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -6.000
Finans 19.000 13.000 7.000 17.000 9.000
Resultat før skatt 530.000 739.000 312.000 -84.000 889.000
Skattekostnad -149.000 -207.000 -81.000 0 -249.000
Årsresultat 382.000 532.000 231.000 -60.000 640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 312.000 9.000 109.000 0 0
Sum omløpsmidler 758.000 770.000 365.000 174.000 1.571.000
Sum eiendeler 1.070.000 779.000 474.000 174.000 1.571.000
Sum opptjent egenkapital 606.000 524.000 392.000 161.000 772.000
Sum egenkapital 606.000 524.000 392.000 161.000 772.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 465.000 255.000 82.000 13.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 779.000 474.000 174.000 1.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 680.000 915.000 453.000 0 2.055.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 680.000 915.000 453.000 0 2.055.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -921.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -168.000 -188.000 -147.000 -100.000 -254.000
Driftskostnader -169.000 -189.000 -148.000 -101.000 -1.175.000
Driftsresultat 511.000 726.000 305.000 -101.000 880.000
Finansinntekter 19.000 13.000 7.000 20.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -6.000
Finans 19.000 13.000 7.000 17.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -400.000 0 0 0
Årsresultat 382.000 532.000 231.000 -60.000 640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 312.000 9.000 109.000 0 0
Sum anleggsmidler 312.000 9.000 109.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 249.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 29.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 733.000 520.000 365.000 145.000 1.558.000
Sum omløpsmidler 758.000 770.000 365.000 174.000 1.571.000
Sum eiendeler 1.070.000 779.000 474.000 174.000 1.571.000
Sum opptjent egenkapital 606.000 524.000 392.000 161.000 772.000
Sum egenkapital 606.000 524.000 392.000 161.000 772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 149.000 207.000 57.000 0 249.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 48.000 25.000 13.000 475.000
Utbytte -300.000 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 75.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000 255.000 82.000 13.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 779.000 474.000 174.000 1.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.000 515.000 283.000 161.000 772.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.0 4.5 13.4 2.0
Likviditetsgrad 2 1.7 3.1 4.5 13.4 2.0
Soliditet 56.6 67.3 82.7 92.5 49.1
Resultatgrad 75.1 79.3 67.3 42.8
Rentedekningsgrad -27.0 149.2
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.2 0.1 1.0
Total kapitalrentabilitet 49.5 94.9 65.8 -46.6 57.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex