Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørnstad Invest AS
Juridisk navn:  Bjørnstad Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62358519
Ringgata 67 Ringgata 67 Fax:
2318 Hamar 2318 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 989747053
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsforum As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.19%
Resultat  
  
126.34%
Egenkapital  
  
1.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 848.000 838.000 1.103.000 1.159.000 1.153.000
Resultat: 64.000 -243.000 483.000 -22.000 237.000
Egenkapital: 3.081.000 3.026.000 3.210.000 2.786.000 2.809.000
Regnskap for  Bjørnstad Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 848.000 838.000 1.103.000 1.159.000 1.153.000
Driftskostnader -703.000 -948.000 -888.000 -877.000 -957.000
Driftsresultat 145.000 -109.000 215.000 282.000 198.000
Finansinntekter 73.000 33.000 329.000 76.000 -196.000
Finanskostnader -155.000 -168.000 -61.000 -326.000 -162.000
Finans -82.000 -135.000 268.000 -250.000 -358.000
Resultat før skatt 64.000 -243.000 483.000 -22.000 237.000
Skattekostnad -10.000 59.000 -59.000 0 0
Årsresultat 55.000 -184.000 424.000 -22.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.203.000 7.323.000 4.569.000 4.696.000 4.986.000
Sum omløpsmidler 55.000 112.000 776.000 670.000 315.000
Sum eiendeler 7.258.000 7.435.000 5.345.000 5.366.000 5.301.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 26.000 210.000 -214.000 -191.000
Sum egenkapital 3.081.000 3.026.000 3.210.000 2.786.000 2.809.000
Sum langsiktig gjeld 4.108.000 4.323.000 2.057.000 2.450.000 2.307.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 86.000 78.000 130.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 7.258.000 7.435.000 5.345.000 5.366.000 5.301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 444.000 493.000 684.000 821.000 802.000
Andre inntekter 403.000 346.000 420.000 339.000 351.000
Driftsinntekter 848.000 838.000 1.103.000 1.159.000 1.153.000
Varekostnad -126.000 -200.000 -297.000 -353.000 -337.000
Lønninger -45.000 -122.000 -78.000 -23.000 -47.000
Avskrivning -121.000 -142.000 -127.000 -127.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -411.000 -484.000 -386.000 -374.000 -446.000
Driftskostnader -703.000 -948.000 -888.000 -877.000 -957.000
Driftsresultat 145.000 -109.000 215.000 282.000 198.000
Finansinntekter 73.000 33.000 329.000 76.000 -196.000
Finanskostnader -155.000 -168.000 -61.000 -326.000 -162.000
Finans -82.000 -135.000 268.000 -250.000 -358.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 -184.000 424.000 -22.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.203.000 7.323.000 4.535.000 4.627.000 4.719.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 35.000 69.000 104.000
Sum varige driftsmidler 7.203.000 7.323.000 4.569.000 4.696.000 4.823.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 164.000
Sum anleggsmidler 7.203.000 7.323.000 4.569.000 4.696.000 4.986.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 11.000 9.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 119.000 96.000 74.000
Kasse, bank 43.000 101.000 648.000 565.000 231.000
Sum omløpsmidler 55.000 112.000 776.000 670.000 315.000
Sum eiendeler 7.258.000 7.435.000 5.345.000 5.366.000 5.301.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 26.000 210.000 -214.000 -191.000
Sum egenkapital 3.081.000 3.026.000 3.210.000 2.786.000 2.809.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 59.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.108.000 4.323.000 2.057.000 2.450.000 2.307.000
Leverandørgjeld 26.000 36.000 24.000 64.000 85.000
Betalbar skatt -4.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 28.000 45.000 51.000 70.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 22.000 8.000 16.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 86.000 78.000 130.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 7.258.000 7.435.000 5.345.000 5.366.000 5.301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 26.000 698.000 540.000 130.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 9.9 5.2 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 9.9 5.2 1.8
Soliditet 42.4 40.7 60.1 51.9 53.0
Resultatgrad 17.1 19.5 24.3 17.2
Rentedekningsgrad 0.9 -0.6 3.5 1.1 0.0
Gjeldsgrad 1.4 1.5 0.7 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 3 10.2 6.7 0.0
Signatur
05.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex