Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bj Invest AS
Juridisk navn:  Bj Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91388655
Seljeveien 5 Seljeveien 5 Fax:
8209 Fauske 8209 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 987371862
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 10/12/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Økonomihuset Fauske As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.13%
Resultat  
  
-14.14%
Egenkapital  
  
41.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.359.000 8.920.000 12.173.000 9.242.000 6.845.000
Resultat: 571.000 665.000 150.000 -956.000 473.000
Egenkapital: 1.550.000 1.098.000 582.000 469.000 1.159.000
Regnskap for  Bj Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.359.000 8.920.000 12.173.000 9.242.000 6.845.000
Driftskostnader -9.356.000 -7.907.000 -11.612.000 -9.823.000 -6.304.000
Driftsresultat 1.002.000 1.013.000 560.000 -581.000 541.000
Finansinntekter 43.000 48.000 56.000 20.000 22.000
Finanskostnader -474.000 -397.000 -466.000 -395.000 -91.000
Finans -431.000 -349.000 -410.000 -375.000 -69.000
Resultat før skatt 571.000 665.000 150.000 -956.000 473.000
Skattekostnad -119.000 -149.000 -38.000 266.000 -130.000
Årsresultat 453.000 516.000 112.000 -690.000 342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.481.000 8.795.000 9.272.000 11.227.000 3.850.000
Sum omløpsmidler 4.932.000 1.268.000 1.201.000 637.000 590.000
Sum eiendeler 17.413.000 10.063.000 10.473.000 11.864.000 4.440.000
Sum opptjent egenkapital 1.146.000 694.000 178.000 65.000 755.000
Sum egenkapital 1.550.000 1.098.000 582.000 469.000 1.159.000
Sum langsiktig gjeld 13.458.000 8.151.000 7.271.000 9.971.000 2.828.000
Sum kortsiktig gjeld 2.405.000 814.000 2.621.000 1.424.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 17.413.000 10.063.000 10.474.000 11.864.000 4.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.034.000 8.920.000 11.153.000 9.242.000 6.845.000
Andre inntekter 3.325.000 0 1.021.000 0 0
Driftsinntekter 10.359.000 8.920.000 12.173.000 9.242.000 6.845.000
Varekostnad -663.000 -577.000 -1.181.000 -820.000 -938.000
Lønninger -3.773.000 -3.794.000 -4.630.000 -3.824.000 -3.278.000
Avskrivning -764.000 -528.000 -834.000 -793.000 -295.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.156.000 -3.008.000 -4.967.000 -4.386.000 -1.793.000
Driftskostnader -9.356.000 -7.907.000 -11.612.000 -9.823.000 -6.304.000
Driftsresultat 1.002.000 1.013.000 560.000 -581.000 541.000
Finansinntekter 43.000 48.000 56.000 20.000 22.000
Finanskostnader -474.000 -397.000 -466.000 -395.000 -91.000
Finans -431.000 -349.000 -410.000 -375.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 453.000 516.000 112.000 -690.000 342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.850.000 3.150.000 3.150.000 1.850.000 950.000
Fast eiendom 282.000 250.000 250.000 239.000 0
Maskiner anlegg 227.000 1.608.000 1.759.000 2.287.000 181.000
Driftsløsøre 0 0 0 21.000 26.000
Sum varige driftsmidler 10.631.000 5.623.000 6.100.000 9.355.000 2.878.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 22.000 22.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 12.481.000 8.795.000 9.272.000 11.227.000 3.850.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 494.000 9.000 0
Andre fordringer 4.597.000 647.000 172.000 373.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 334.000 620.000 534.000 255.000 549.000
Sum omløpsmidler 4.932.000 1.268.000 1.201.000 637.000 590.000
Sum eiendeler 17.413.000 10.063.000 10.473.000 11.864.000 4.440.000
Sum opptjent egenkapital 1.146.000 694.000 178.000 65.000 755.000
Sum egenkapital 1.550.000 1.098.000 582.000 469.000 1.159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 414.000 295.000 147.000 109.000 375.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.458.000 8.151.000 7.271.000 9.971.000 2.828.000
Leverandørgjeld 2.020.000 160.000 1.466.000 1.057.000 64.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 221.000 575.000 1.082.000 211.000 343.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 164.000 79.000 73.000 156.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 2.405.000 814.000 2.621.000 1.424.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 17.413.000 10.063.000 10.474.000 11.864.000 4.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.527.000 454.000 -1.420.000 -787.000 137.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.6 0.5 0.4 1.3
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 0.5 0.5 1.4
Soliditet 8.9 10.9 5.6 4.0 26.1
Resultatgrad 9.7 11.4 4.6 -6.3 7.9
Rentedekningsgrad 2.1 2.6 1.2 -1.4 6.2
Gjeldsgrad 10.2 8.2 1 24.3 2.8
Total kapitalrentabilitet 6 10.5 5.9 -4.7 12.7
Signatur
25.04.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex