Bjarne Buen AS
Juridisk navn:  Bjarne Buen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99525299
Buenveien 153 Buenveien 153 Fax: 32733644
3614 Kongsberg 3614 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 987932090
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/11/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjering Og Kigen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.99%
Resultat  
  
37.97%
Egenkapital  
  
7.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.430.000 3.206.000 1.543.000 4.574.000 4.756.000
Resultat: 734.000 532.000 -180.000 671.000 1.652.000
Egenkapital: 8.344.000 7.784.000 7.380.000 7.513.000 7.017.000
Regnskap for  Bjarne Buen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.430.000 3.206.000 1.543.000 4.574.000 4.756.000
Driftskostnader -2.720.000 -2.701.000 -1.747.000 -3.963.000 -3.170.000
Driftsresultat 710.000 505.000 -203.000 610.000 1.586.000
Finansinntekter 25.000 27.000 28.000 66.000 73.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -6.000 -7.000
Finans 25.000 27.000 24.000 60.000 66.000
Resultat før skatt 734.000 532.000 -180.000 671.000 1.652.000
Skattekostnad -174.000 -128.000 47.000 -175.000 -433.000
Årsresultat 560.000 404.000 -133.000 496.000 1.219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.827.000 1.476.000 2.000.000 2.526.000 2.533.000
Sum omløpsmidler 6.341.000 7.383.000 6.123.000 6.444.000 7.338.000
Sum eiendeler 10.168.000 8.859.000 8.123.000 8.970.000 9.871.000
Sum opptjent egenkapital 7.344.000 6.784.000 6.380.000 6.513.000 6.017.000
Sum egenkapital 8.344.000 7.784.000 7.380.000 7.513.000 7.017.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 37.000 83.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 1.824.000 1.075.000 707.000 1.374.000 2.769.000
Sum gjeld og egenkapital 10.168.000 8.860.000 8.124.000 8.970.000 9.872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.430.000 3.206.000 1.543.000 4.574.000 4.486.000
Andre inntekter 0 0 0 0 270.000
Driftsinntekter 3.430.000 3.206.000 1.543.000 4.574.000 4.756.000
Varekostnad -449.000 -332.000 -185.000 -990.000 -858.000
Lønninger -1.045.000 -966.000 -589.000 -1.228.000 -1.247.000
Avskrivning -500.000 -524.000 -576.000 -591.000 -511.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -701.000 -750.000 -540.000 -722.000 -599.000
Driftskostnader -2.720.000 -2.701.000 -1.747.000 -3.963.000 -3.170.000
Driftsresultat 710.000 505.000 -203.000 610.000 1.586.000
Finansinntekter 25.000 27.000 28.000 66.000 73.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -6.000 -7.000
Finans 25.000 27.000 24.000 60.000 66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 560.000 404.000 -133.000 496.000 1.219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 74.000 83.000 92.000 101.000 106.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.967.000 1.393.000 1.908.000 2.425.000 2.427.000
Sum varige driftsmidler 2.041.000 1.476.000 2.000.000 2.526.000 2.533.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.786.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.827.000 1.476.000 2.000.000 2.526.000 2.533.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.454.000 894.000 1.577.000 2.552.000 4.770.000
Andre fordringer 169.000 54.000 3.000 55.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.719.000 6.435.000 4.543.000 3.838.000 2.494.000
Sum omløpsmidler 6.341.000 7.383.000 6.123.000 6.444.000 7.338.000
Sum eiendeler 10.168.000 8.859.000 8.123.000 8.970.000 9.871.000
Sum opptjent egenkapital 7.344.000 6.784.000 6.380.000 6.513.000 6.017.000
Sum egenkapital 8.344.000 7.784.000 7.380.000 7.513.000 7.017.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 37.000 83.000 86.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 37.000 83.000 86.000
Leverandørgjeld 1.347.000 104.000 11.000 216.000 1.671.000
Betalbar skatt 175.000 164.000 0 177.000 347.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 335.000 222.000 477.000 319.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 233.000 472.000 473.000 504.000 432.000
Sum kortsiktig gjeld 1.824.000 1.075.000 707.000 1.374.000 2.769.000
Sum gjeld og egenkapital 10.168.000 8.860.000 8.124.000 8.970.000 9.872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.517.000 6.308.000 5.416.000 5.070.000 4.569.000
Likviditetsgrad 1 3.5 6.9 8.7 4.7 2.7
Likviditetsgrad 2 3.5 6.9 8.7 4.7 2.7
Soliditet 82.1 87.9 90.8 83.8 71.1
Resultatgrad 20.7 15.8 -13.2 13.3 33.3
Rentedekningsgrad -50.8 112.7 237.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.2 6 -2.2 7.5 16.8
Signatur
13.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.07.2016
PROKURA
BJERING OTTAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex