Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjarte Løvold AS
Juridisk navn:  Bjarte Løvold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70021111
Fax: 70021366
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 989666444
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/24/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vest Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.68%
Resultat  
  
52.75%
Egenkapital  
  
-208.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.937.000 2.011.000 3.205.000 2.663.000 3.776.000
Resultat: -86.000 -182.000 -525.000 -274.000 594.000
Egenkapital: -111.000 -36.000 110.000 509.000 709.000
Regnskap for  Bjarte Løvold AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.937.000 2.011.000 3.205.000 2.663.000 3.776.000
Driftskostnader -1.969.000 -2.138.000 -3.685.000 -2.904.000 -3.149.000
Driftsresultat -32.000 -126.000 -481.000 -241.000 627.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -55.000 -57.000 -45.000 -33.000 -33.000
Finans -55.000 -57.000 -45.000 -33.000 -33.000
Resultat før skatt -86.000 -182.000 -525.000 -274.000 594.000
Skattekostnad 11.000 36.000 126.000 73.000 -161.000
Årsresultat -75.000 -146.000 -400.000 -200.000 433.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 429.000 493.000 771.000 1.038.000 618.000
Sum omløpsmidler 771.000 438.000 336.000 462.000 720.000
Sum eiendeler 1.200.000 931.000 1.107.000 1.500.000 1.338.000
Sum opptjent egenkapital -211.000 -136.000 10.000 409.000 609.000
Sum egenkapital -111.000 -36.000 110.000 509.000 709.000
Sum langsiktig gjeld 754.000 0 0 4.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 558.000 967.000 998.000 986.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 1.201.000 931.000 1.108.000 1.499.000 1.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.937.000 2.011.000 3.191.000 2.663.000 3.376.000
Andre inntekter 0 0 14.000 0 400.000
Driftsinntekter 1.937.000 2.011.000 3.205.000 2.663.000 3.776.000
Varekostnad -99.000 -137.000 -600.000 -840.000 -1.071.000
Lønninger -727.000 -531.000 -1.236.000 -681.000 -871.000
Avskrivning -94.000 -94.000 -187.000 -183.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.049.000 -1.376.000 -1.662.000 -1.200.000 -1.016.000
Driftskostnader -1.969.000 -2.138.000 -3.685.000 -2.904.000 -3.149.000
Driftsresultat -32.000 -126.000 -481.000 -241.000 627.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -55.000 -57.000 -45.000 -33.000 -33.000
Finans -55.000 -57.000 -45.000 -33.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -75.000 -146.000 -400.000 -200.000 433.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 179.000 168.000 131.000 5.000 0
Fast eiendom 141.000 147.000 152.000 165.000 178.000
Maskiner anlegg 90.000 143.000 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 34.000 265.000 420.000 439.000
Sum varige driftsmidler 248.000 323.000 417.000 584.000 616.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 223.000 448.000 2.000
Sum anleggsmidler 429.000 493.000 771.000 1.038.000 618.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 610.000 201.000 220.000 315.000 27.000
Andre fordringer 141.000 207.000 105.000 147.000 670.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 30.000 11.000 0 22.000
Sum omløpsmidler 771.000 438.000 336.000 462.000 720.000
Sum eiendeler 1.200.000 931.000 1.107.000 1.500.000 1.338.000
Sum opptjent egenkapital -211.000 -136.000 10.000 409.000 609.000
Sum egenkapital -111.000 -36.000 110.000 509.000 709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 68.000
Gjeld til kredittinstitutt 199.000 108.000 106.000 199.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 754.000 0 0 4.000 157.000
Leverandørgjeld 141.000 687.000 654.000 574.000 81.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 86.000
Skyldig offentlige avgifter 132.000 126.000 108.000 73.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 47.000 130.000 140.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 558.000 967.000 998.000 986.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 1.201.000 931.000 1.108.000 1.499.000 1.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 213.000 -529.000 -662.000 -524.000 248.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.5 0.3 0.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 0.5 0.3 0.5 1.6
Soliditet -9.2 -3.9 9.9 34.0 53.0
Resultatgrad -1.7 -6.3 -9.0 16.6
Rentedekningsgrad -0.6 -2.2 -10.7 -7.3 19.0
Gjeldsgrad -11.8 -26.9 9.1 1.9 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.7 -13.5 -43.4 -16.1 46.9
Signatur
08.03.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2011
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex