Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjarun AS
Juridisk navn:  Bjarun AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61343713
Tyinvegen 2886 Tyinvegen 2886 Fax: 61343819
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 988742112
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-77.69%
Egenkapital  
  
6.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 178.000 798.000 23.000 74.000 349.000
Egenkapital: 3.127.000 2.949.000 2.151.000 2.128.000 2.054.000
Regnskap for  Bjarun AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -43.000 51.000 -102.000 -125.000 148.000
Driftsresultat -43.000 51.000 -102.000 -125.000 148.000
Finansinntekter 222.000 768.000 150.000 247.000 243.000
Finanskostnader 0 -21.000 -24.000 -48.000 -42.000
Finans 222.000 747.000 126.000 199.000 201.000
Resultat før skatt 178.000 798.000 23.000 74.000 349.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 178.000 798.000 23.000 74.000 349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 3.406.000 3.369.000 5.990.000 5.809.000 5.670.000
Sum eiendeler 3.411.000 3.374.000 5.995.000 5.814.000 5.675.000
Sum opptjent egenkapital 2.127.000 1.949.000 1.151.000 1.128.000 1.054.000
Sum egenkapital 3.127.000 2.949.000 2.151.000 2.128.000 2.054.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.541.000 3.418.000 3.383.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 425.000 303.000 268.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 3.411.000 3.374.000 5.995.000 5.814.000 5.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 200.000 0 0 250.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -149.000 -102.000 -125.000 -102.000
Driftskostnader -43.000 51.000 -102.000 -125.000 148.000
Driftsresultat -43.000 51.000 -102.000 -125.000 148.000
Finansinntekter 222.000 768.000 150.000 247.000 243.000
Finanskostnader 0 -21.000 -24.000 -48.000 -42.000
Finans 222.000 747.000 126.000 199.000 201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 178.000 798.000 23.000 74.000 349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Varebeholdning 745.000 745.000 405.000 405.000 405.000
Kundefordringer 0 0 0 0 6.000
Andre fordringer 58.000 0 50.000 2.000 123.000
Sum investeringer 2.205.000 1.866.000 5.263.000 4.981.000 4.772.000
Kasse, bank 397.000 707.000 272.000 422.000 364.000
Sum omløpsmidler 3.406.000 3.369.000 5.990.000 5.809.000 5.670.000
Sum eiendeler 3.411.000 3.374.000 5.995.000 5.814.000 5.675.000
Sum opptjent egenkapital 2.127.000 1.949.000 1.151.000 1.128.000 1.054.000
Sum egenkapital 3.127.000 2.949.000 2.151.000 2.128.000 2.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.541.000 3.418.000 3.383.000
Leverandørgjeld 235.000 270.000 35.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 155.000 268.000 267.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 425.000 303.000 268.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 3.411.000 3.374.000 5.995.000 5.814.000 5.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.122.000 2.944.000 5.687.000 5.541.000 5.432.000
Likviditetsgrad 1 12 7.9 19.8 21.7 23.8
Likviditetsgrad 2 9.4 6.2 18.4 20.2 22.2
Soliditet 91.7 87.4 35.9 36.6 36.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 2.4 -4.3 2.5 9.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 1.8 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 5.2 24.3 0.8 2.1 6.9
Signatur
16.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex