Bjering Maskin Og Transport AS
Juridisk navn:  Bjering Maskin Og Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41854500
Fax:
6387 Vågstranda 6387 Vågstranda
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Rauma
Org.nr: 976493435
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 17.04.1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,81%
Resultat  
  
-86,46%
Egenkapital  
  
-4,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 12.379.000 15.438.000 15.940.000 14.835.000 14.256.000
Resultat: 44.000 325.000 -305.000 504.000 1.393.000
Egenkapital: 2.532.000 2.646.000 2.548.000 2.770.000 3.099.000
Regnskap for  Bjering Maskin Og Transport AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 12.379.000 15.438.000 15.940.000 14.835.000 14.256.000
Driftskostnader -12.244.000 -15.020.000 -16.152.000 -14.296.000 -12.833.000
Driftsresultat 135.000 419.000 -211.000 540.000 1.422.000
Finansinntekter 0 2.000 15.000 18.000 11.000
Finanskostnader -91.000 -96.000 -108.000 -54.000 -39.000
Finans -91.000 -94.000 -93.000 -36.000 -28.000
Resultat før skatt 44.000 325.000 -305.000 504.000 1.393.000
Skattekostnad -9.000 -77.000 82.000 -132.000 -319.000
Årsresultat 36.000 248.000 -222.000 372.000 1.074.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.098.000 2.280.000 1.512.000 1.827.000 1.858.000
Sum omløpsmidler 2.738.000 2.934.000 3.174.000 3.352.000 3.634.000
Sum eiendeler 4.836.000 5.214.000 4.686.000 5.179.000 5.492.000
Sum opptjent egenkapital 2.432.000 2.546.000 2.448.000 2.670.000 2.999.000
Sum egenkapital 2.532.000 2.646.000 2.548.000 2.770.000 3.099.000
Sum langsiktig gjeld 621.000 1.033.000 564.000 912.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 1.683.000 1.536.000 1.574.000 1.497.000 2.174.000
Sum gjeld og egenkapital 4.836.000 5.215.000 4.686.000 5.179.000 5.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.359.000 14.948.000 15.940.000 13.802.000 13.711.000
Andre inntekter 20.000 490.000 0 1.033.000 545.000
Driftsinntekter 12.379.000 15.438.000 15.940.000 14.835.000 14.256.000
Varekostnad -551.000 -1.055.000 -2.294.000 -1.771.000 -1.455.000
Lønninger -4.201.000 -5.124.000 -5.327.000 -4.731.000 -4.062.000
Avskrivning -389.000 -449.000 -468.000 -445.000 -449.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.103.000 -8.392.000 -8.063.000 -7.349.000 -6.867.000
Driftskostnader -12.244.000 -15.020.000 -16.152.000 -14.296.000 -12.833.000
Driftsresultat 135.000 419.000 -211.000 540.000 1.422.000
Finansinntekter 0 2.000 15.000 18.000 11.000
Finanskostnader -91.000 -96.000 -108.000 -54.000 -39.000
Finans -91.000 -94.000 -93.000 -36.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 248.000 -222.000 372.000 1.074.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 481.000 447.000 0 0 0
Maskiner anlegg 155.000 178.000 159.000 233.000 1.858.000
Driftsløsøre 1.462.000 1.655.000 1.353.000 1.594.000 0
Sum varige driftsmidler 2.098.000 2.280.000 1.512.000 1.827.000 1.858.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.098.000 2.280.000 1.512.000 1.827.000 1.858.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.178.000 655.000 1.603.000 981.000 1.472.000
Andre fordringer 0 0 227.000 41.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.560.000 2.280.000 1.344.000 2.330.000 2.088.000
Sum omløpsmidler 2.738.000 2.934.000 3.174.000 3.352.000 3.634.000
Sum eiendeler 4.836.000 5.214.000 4.686.000 5.179.000 5.492.000
Sum opptjent egenkapital 2.432.000 2.546.000 2.448.000 2.670.000 2.999.000
Sum egenkapital 2.532.000 2.646.000 2.548.000 2.770.000 3.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 155.000 184.000 172.000 254.000 122.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 621.000 1.033.000 564.000 912.000 220.000
Leverandørgjeld 401.000 516.000 199.000 427.000 786.000
Betalbar skatt 37.000 65.000 0 0 338.000
Skyldig offentlige avgifter 564.000 360.000 748.000 441.000 510.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 681.000 595.000 627.000 628.000 541.000
Sum kortsiktig gjeld 1.683.000 1.536.000 1.574.000 1.497.000 2.174.000
Sum gjeld og egenkapital 4.836.000 5.215.000 4.686.000 5.179.000 5.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.055.000 1.398.000 1.600.000 1.855.000 1.460.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2.0 2.2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 2.0 2.1 2.3 1.7
Soliditet 52.4 50.7 54.4 53.5 56.4
Resultatgrad 1.1 2.7 -1.3 3.6 10.0
Rentedekningsgrad 1.5 4.4 -1.8 10.3 36.7
Gjeldsgrad 0.9 1.0 0.8 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 2.8 8.1 -4.2 10.8 26.1
Signatur
23.04.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.04.2009
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex