Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjering Maskin Og Transport AS
Juridisk navn:  Bjering Maskin Og Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41854500
Fax:
6387 Vågstranda 6387 Vågstranda
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Rauma
Org.nr: 976493435
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 4/17/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.45%
Resultat  
  
-160.52%
Egenkapital  
  
-8.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 15.940.000 14.835.000 14.256.000 13.245.000 13.263.000
Resultat: -305.000 504.000 1.393.000 310.000 692.000
Egenkapital: 2.548.000 2.770.000 3.099.000 2.025.000 1.803.000
Regnskap for  Bjering Maskin Og Transport AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 15.940.000 14.835.000 14.256.000 13.245.000 13.263.000
Driftskostnader -16.152.000 -14.296.000 -12.833.000 -12.865.000 -12.476.000
Driftsresultat -211.000 540.000 1.422.000 380.000 787.000
Finansinntekter 15.000 18.000 11.000 0 0
Finanskostnader -108.000 -54.000 -39.000 -70.000 -95.000
Finans -93.000 -36.000 -28.000 -70.000 -95.000
Resultat før skatt -305.000 504.000 1.393.000 310.000 692.000
Skattekostnad 82.000 -132.000 -319.000 -88.000 -194.000
Årsresultat -222.000 372.000 1.074.000 222.000 498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.512.000 1.827.000 1.858.000 1.801.000 2.205.000
Sum omløpsmidler 3.174.000 3.352.000 3.634.000 2.067.000 2.307.000
Sum eiendeler 4.686.000 5.179.000 5.492.000 3.868.000 4.512.000
Sum opptjent egenkapital 2.448.000 2.670.000 2.999.000 1.925.000 1.703.000
Sum egenkapital 2.548.000 2.770.000 3.099.000 2.025.000 1.803.000
Sum langsiktig gjeld 564.000 912.000 220.000 468.000 810.000
Sum kortsiktig gjeld 1.574.000 1.497.000 2.174.000 1.374.000 1.899.000
Sum gjeld og egenkapital 4.686.000 5.179.000 5.493.000 3.867.000 4.512.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.940.000 13.802.000 13.711.000 13.245.000 13.263.000
Andre inntekter 0 1.033.000 545.000 0 0
Driftsinntekter 15.940.000 14.835.000 14.256.000 13.245.000 13.263.000
Varekostnad -2.294.000 -1.771.000 -1.455.000 -2.037.000 -3.847.000
Lønninger -5.327.000 -4.731.000 -4.062.000 -3.708.000 -2.879.000
Avskrivning -468.000 -445.000 -449.000 -514.000 -475.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.063.000 -7.349.000 -6.867.000 -6.606.000 -5.275.000
Driftskostnader -16.152.000 -14.296.000 -12.833.000 -12.865.000 -12.476.000
Driftsresultat -211.000 540.000 1.422.000 380.000 787.000
Finansinntekter 15.000 18.000 11.000 0 0
Finanskostnader -108.000 -54.000 -39.000 -70.000 -95.000
Finans -93.000 -36.000 -28.000 -70.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat -222.000 372.000 1.074.000 222.000 498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 159.000 233.000 1.858.000 0 0
Driftsløsøre 1.353.000 1.594.000 0 1.801.000 2.205.000
Sum varige driftsmidler 1.512.000 1.827.000 1.858.000 1.801.000 2.205.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.512.000 1.827.000 1.858.000 1.801.000 2.205.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.603.000 981.000 1.472.000 950.000 1.569.000
Andre fordringer 227.000 41.000 74.000 349.000 457.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.344.000 2.330.000 2.088.000 768.000 281.000
Sum omløpsmidler 3.174.000 3.352.000 3.634.000 2.067.000 2.307.000
Sum eiendeler 4.686.000 5.179.000 5.492.000 3.868.000 4.512.000
Sum opptjent egenkapital 2.448.000 2.670.000 2.999.000 1.925.000 1.703.000
Sum egenkapital 2.548.000 2.770.000 3.099.000 2.025.000 1.803.000
Sum avsetninger til forpliktelser 172.000 254.000 122.000 69.000 104.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 564.000 912.000 220.000 468.000 810.000
Leverandørgjeld 199.000 427.000 786.000 268.000 745.000
Betalbar skatt 0 0 338.000 123.000 199.000
Skyldig offentlige avgifter 748.000 441.000 510.000 537.000 445.000
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 627.000 628.000 541.000 446.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 1.574.000 1.497.000 2.174.000 1.374.000 1.899.000
Sum gjeld og egenkapital 4.686.000 5.179.000 5.493.000 3.867.000 4.512.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.600.000 1.855.000 1.460.000 693.000 408.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.2 1.7 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 2.3 1.7 1.6 1.3
Soliditet 54.4 53.5 56.4 52.4 40.0
Resultatgrad -1.3 3.6 10.0 2.9 5.9
Rentedekningsgrad -1.8 10.3 36.7 5.4 8.3
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.8 0.9 1.5
Total kapitalrentabilitet -4.2 10.8 26.1 9.8 17.4
Signatur
23.04.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.04.2009
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex