Bjering Maskin Og Transport AS
Juridisk navn:  Bjering Maskin Og Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41854500
Våge Våge Fax:
6387 Vågstranda 6387 Vågstranda
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Rauma
Org.nr: 976493435
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 17.04.1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33,61%
Resultat  
  
-1947,73%
Egenkapital  
  
-31,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 8.218.000 12.379.000 15.438.000 15.940.000 14.835.000
Resultat: -813.000 44.000 325.000 -305.000 504.000
Egenkapital: 1.733.000 2.532.000 2.646.000 2.548.000 2.770.000
Regnskap for  Bjering Maskin Og Transport AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 8.218.000 12.379.000 15.438.000 15.940.000 14.835.000
Driftskostnader -8.994.000 -12.244.000 -15.020.000 -16.152.000 -14.296.000
Driftsresultat -778.000 135.000 419.000 -211.000 540.000
Finansinntekter 0 0 2.000 15.000 18.000
Finanskostnader -35.000 -91.000 -96.000 -108.000 -54.000
Finans -35.000 -91.000 -94.000 -93.000 -36.000
Resultat før skatt -813.000 44.000 325.000 -305.000 504.000
Skattekostnad 189.000 -9.000 -77.000 82.000 -132.000
Årsresultat -623.000 36.000 248.000 -222.000 372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.146.000 2.098.000 2.280.000 1.512.000 1.827.000
Sum omløpsmidler 531.000 2.738.000 2.934.000 3.174.000 3.352.000
Sum eiendeler 2.677.000 4.836.000 5.214.000 4.686.000 5.179.000
Sum opptjent egenkapital 1.633.000 2.432.000 2.546.000 2.448.000 2.670.000
Sum egenkapital 1.733.000 2.532.000 2.646.000 2.548.000 2.770.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 621.000 1.033.000 564.000 912.000
Sum kortsiktig gjeld 704.000 1.683.000 1.536.000 1.574.000 1.497.000
Sum gjeld og egenkapital 2.677.000 4.836.000 5.215.000 4.686.000 5.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.731.000 12.359.000 14.948.000 15.940.000 13.802.000
Andre inntekter 3.487.000 20.000 490.000 0 1.033.000
Driftsinntekter 8.218.000 12.379.000 15.438.000 15.940.000 14.835.000
Varekostnad -2.000 -551.000 -1.055.000 -2.294.000 -1.771.000
Lønninger -2.669.000 -4.201.000 -5.124.000 -5.327.000 -4.731.000
Avskrivning -436.000 -389.000 -449.000 -468.000 -445.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.887.000 -7.103.000 -8.392.000 -8.063.000 -7.349.000
Driftskostnader -8.994.000 -12.244.000 -15.020.000 -16.152.000 -14.296.000
Driftsresultat -778.000 135.000 419.000 -211.000 540.000
Finansinntekter 0 0 2.000 15.000 18.000
Finanskostnader -35.000 -91.000 -96.000 -108.000 -54.000
Finans -35.000 -91.000 -94.000 -93.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -623.000 36.000 248.000 -222.000 372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 0 0 0 0
Fast eiendom 438.000 481.000 447.000 0 0
Maskiner anlegg 468.000 155.000 178.000 159.000 233.000
Driftsløsøre 1.207.000 1.462.000 1.655.000 1.353.000 1.594.000
Sum varige driftsmidler 2.112.000 2.098.000 2.280.000 1.512.000 1.827.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.146.000 2.098.000 2.280.000 1.512.000 1.827.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 505.000 1.178.000 655.000 1.603.000 981.000
Andre fordringer 0 0 0 227.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 1.560.000 2.280.000 1.344.000 2.330.000
Sum omløpsmidler 531.000 2.738.000 2.934.000 3.174.000 3.352.000
Sum eiendeler 2.677.000 4.836.000 5.214.000 4.686.000 5.179.000
Sum opptjent egenkapital 1.633.000 2.432.000 2.546.000 2.448.000 2.670.000
Sum egenkapital 1.733.000 2.532.000 2.646.000 2.548.000 2.770.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 155.000 184.000 172.000 254.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 240.000 621.000 1.033.000 564.000 912.000
Leverandørgjeld 171.000 401.000 516.000 199.000 427.000
Betalbar skatt 0 37.000 65.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 564.000 360.000 748.000 441.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 508.000 681.000 595.000 627.000 628.000
Sum kortsiktig gjeld 704.000 1.683.000 1.536.000 1.574.000 1.497.000
Sum gjeld og egenkapital 2.677.000 4.836.000 5.215.000 4.686.000 5.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -173.000 1.055.000 1.398.000 1.600.000 1.855.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.6 1.9 2.0 2.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1.6 2.0 2.1 2.3
Soliditet 64.7 52.4 50.7 54.4 53.5
Resultatgrad -9.5 1.1 2.7 -1.3 3.6
Rentedekningsgrad -22.2 1.5 4.4 -1.8 10.3
Gjeldsgrad 0.5 0.9 1.0 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet -29.1 2.8 8.1 -4.2 10.8
Signatur
23.04.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.04.2009
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex