Bjerkås Restauranthuset As
Juridisk navn:  Bjerkås Restauranthuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rådmann Halmrasts Vei 10 Rådmann Halmrasts Vei 10 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 997997131
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 -250.000
Egenkapital: -157.000 -157.000 -157.000 -157.000 -157.000
Regnskap for  Bjerkås Restauranthuset As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -250.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -250.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -250.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 293.000 293.000 293.000
Sum omløpsmidler 293.000 293.000 0 0 0
Sum eiendeler 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -265.000 -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
Sum egenkapital -157.000 -157.000 -157.000 -157.000 -157.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -250.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -250.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -250.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 293.000 293.000 293.000
Sum anleggsmidler 0 0 293.000 293.000 293.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 293.000 293.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 293.000 293.000 0 0 0
Sum eiendeler 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -265.000 -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
Sum egenkapital -157.000 -157.000 -157.000 -157.000 -157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -157.000 -157.000 -450.000 -450.000 -450.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0 0.1 0.1
Soliditet -53.6 -53.6 -53.6 -53.6 -53.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 -85.3
Signatur
10.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex