Bjerkåsholmen Marina AS
Juridisk navn:  Bjerkåsholmen Marina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90014911
Caroline Øverlands Vei 28 Caroline Øverlands Vei 28 Fax: 31283699
1356 Bekkestua 1356 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 985746028
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Anka Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.31%
Resultat  
  
-66.96%
Egenkapital  
  
8.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 154.000 398.000 1.325.000 568.000 850.000
Resultat: 114.000 345.000 257.000 369.000 -146.000
Egenkapital: 1.155.000 1.066.000 801.000 606.000 292.000
Regnskap for  Bjerkåsholmen Marina AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 154.000 398.000 1.325.000 568.000 850.000
Driftskostnader -40.000 -54.000 -1.054.000 -144.000 -979.000
Driftsresultat 114.000 345.000 270.000 425.000 -129.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 -14.000 -56.000 -20.000
Finans 0 0 -13.000 -56.000 -16.000
Resultat før skatt 114.000 345.000 257.000 369.000 -146.000
Skattekostnad -25.000 -79.000 -62.000 -56.000 0
Årsresultat 89.000 265.000 195.000 313.000 -146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.180.000 1.383.000 1.374.000 2.095.000 1.785.000
Sum eiendeler 1.180.000 1.383.000 1.374.000 2.095.000 1.785.000
Sum opptjent egenkapital 1.055.000 966.000 701.000 506.000 192.000
Sum egenkapital 1.155.000 1.066.000 801.000 606.000 292.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 903.000 984.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 317.000 573.000 586.000 509.000
Sum gjeld og egenkapital 1.180.000 1.383.000 1.374.000 2.095.000 1.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 147.000 388.000 1.310.000 551.000 831.000
Andre inntekter 7.000 10.000 15.000 16.000 18.000
Driftsinntekter 154.000 398.000 1.325.000 568.000 850.000
Varekostnad 0 0 0 -6.000 -72.000
Lønninger 0 0 -3.000 -41.000 -735.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -54.000 -39.000 -97.000 -172.000
Driftskostnader -40.000 -54.000 -1.054.000 -144.000 -979.000
Driftsresultat 114.000 345.000 270.000 425.000 -129.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 -14.000 -56.000 -20.000
Finans 0 0 -13.000 -56.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 89.000 265.000 195.000 313.000 -146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 1.012.000 1.012.000
Kundefordringer 1.000 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 2.000 0 216.000
Sum investeringer 1.025.000 1.025.000 1.000.000 1.000.000 0
Kasse, bank 153.000 358.000 372.000 82.000 557.000
Sum omløpsmidler 1.180.000 1.383.000 1.374.000 2.095.000 1.785.000
Sum eiendeler 1.180.000 1.383.000 1.374.000 2.095.000 1.785.000
Sum opptjent egenkapital 1.055.000 966.000 701.000 506.000 192.000
Sum egenkapital 1.155.000 1.066.000 801.000 606.000 292.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 903.000 984.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 25.000 79.000 62.000 56.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 0 6.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 236.000 511.000 525.000 470.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 317.000 573.000 586.000 509.000
Sum gjeld og egenkapital 1.180.000 1.383.000 1.374.000 2.095.000 1.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.155.000 1.066.000 801.000 1.509.000 1.276.000
Likviditetsgrad 1 47.2 4.4 2.4 3.6 3.5
Likviditetsgrad 2 47.2 4.4 2.4 1.8 1.6
Soliditet 97.9 77.1 58.3 28.9 16.4
Resultatgrad 7 86.7 20.4 74.8 -15.2
Rentedekningsgrad 19.3 7.6 -6.3
Gjeldsgrad 0 0.3 0.7 2.5 5.1
Total kapitalrentabilitet 9.7 24.9 19.7 20.3 -7.0
Signatur
17.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex