Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerrang Holding AS
Juridisk navn:  Bjerrang Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2050 Vika Nygardsvegen 12C Fax:
0125 Oslo 2008 Fjerdingby
Fylke: Kommune:
Akershus Rælingen
Org.nr: 989909398
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abr Regnskapspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.43%
Resultat  
  
85.71%
Egenkapital  
  
-32.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.000 23.000 50.000 0 0
Resultat: -111.000 -777.000 3.245.000 123.000 860.000
Egenkapital: 851.000 1.262.000 3.509.000 1.206.000 1.583.000
Regnskap for  Bjerrang Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.000 23.000 50.000 0 0
Driftskostnader -158.000 -348.000 -955.000 -72.000 -186.000
Driftsresultat -142.000 -325.000 -904.000 -72.000 -186.000
Finansinntekter 53.000 -165.000 4.150.000 228.000 1.046.000
Finanskostnader -21.000 -288.000 0 -33.000 0
Finans 32.000 -453.000 4.150.000 195.000 1.046.000
Resultat før skatt -111.000 -777.000 3.245.000 123.000 860.000
Skattekostnad 0 -570.000 222.000 -1.000 47.000
Årsresultat -111.000 -1.347.000 3.467.000 123.000 907.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 49.000 608.000 931.000 970.000
Sum omløpsmidler 813.000 2.172.000 3.940.000 775.000 1.260.000
Sum eiendeler 851.000 2.221.000 4.548.000 1.706.000 2.230.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 519.000 2.766.000 1.102.000 1.479.000
Sum egenkapital 851.000 1.262.000 3.509.000 1.206.000 1.583.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 960.000 1.039.000 500.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 852.000 2.222.000 4.548.000 1.706.000 2.229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.000 23.000 50.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.000 23.000 50.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -640.000 0 0
Avskrivning -11.000 -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -344.000 -315.000 -72.000 -186.000
Driftskostnader -158.000 -348.000 -955.000 -72.000 -186.000
Driftsresultat -142.000 -325.000 -904.000 -72.000 -186.000
Finansinntekter 53.000 -165.000 4.150.000 228.000 1.046.000
Finanskostnader -21.000 -288.000 0 -33.000 0
Finans 32.000 -453.000 4.150.000 195.000 1.046.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -1.000.000 -500.000 -500.000
Årsresultat -111.000 -1.347.000 3.467.000 123.000 907.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 570.000 104.000 105.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 29.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.000 29.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 38.000 827.000 865.000
Sum anleggsmidler 38.000 49.000 608.000 931.000 970.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 743.000 550.000 314.000 38.000 28.000
Sum investeringer 0 54.000 564.000 0 0
Kasse, bank 70.000 1.568.000 3.062.000 737.000 1.209.000
Sum omløpsmidler 813.000 2.172.000 3.940.000 775.000 1.260.000
Sum eiendeler 851.000 2.221.000 4.548.000 1.706.000 2.230.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 519.000 2.766.000 1.102.000 1.479.000
Sum egenkapital 851.000 1.262.000 3.509.000 1.206.000 1.583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -4.000 0 0
Utbytte 0 -500.000 -1.000.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 460.000 43.000 0 146.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 960.000 1.039.000 500.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 852.000 2.222.000 4.548.000 1.706.000 2.229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 812.000 1.212.000 2.901.000 275.000 614.000
Likviditetsgrad 1 8 2.3 3.8 1.6 2.0
Likviditetsgrad 2 8 2.3 3.8 1.6 2.0
Soliditet 99.9 56.8 77.2 70.7 71.0
Resultatgrad -887.5
Rentedekningsgrad -6.8 -1.1 4.7
Gjeldsgrad 0 0.8 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -10.4 -22.1 71.4 9.1 38.6
Signatur
12.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex