Bjordal & Madsen AS
Juridisk navn:  Bjordal & Madsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55987070
Ytrebygdsvegen 53 Ytrebygdsvegen 53 Fax: 55987080
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 910625543
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 8/20/1956
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Bedøk As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.16%
Resultat  
  
-65.59%
Egenkapital  
  
10.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 56.992.000 58.852.000 58.199.000 71.248.000 63.450.000
Resultat: 830.000 2.412.000 -888.000 -1.274.000 34.000
Egenkapital: 6.073.000 5.487.000 3.709.000 3.921.000 4.203.000
Regnskap for  Bjordal & Madsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 56.992.000 58.852.000 58.199.000 71.248.000 63.450.000
Driftskostnader -55.918.000 -56.324.000 -58.968.000 -72.228.000 -63.320.000
Driftsresultat 1.075.000 2.528.000 -770.000 -981.000 130.000
Finansinntekter 8.000 108.000 88.000 61.000 302.000
Finanskostnader -254.000 -225.000 -207.000 -353.000 -398.000
Finans -246.000 -117.000 -119.000 -292.000 -96.000
Resultat før skatt 830.000 2.412.000 -888.000 -1.274.000 34.000
Skattekostnad -202.000 -635.000 180.000 283.000 -67.000
Årsresultat 628.000 1.777.000 -708.000 -991.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.245.000 3.725.000 3.679.000 1.728.000 1.667.000
Sum omløpsmidler 16.701.000 16.331.000 14.234.000 14.548.000 15.504.000
Sum eiendeler 20.946.000 20.056.000 17.913.000 16.276.000 17.171.000
Sum opptjent egenkapital -1.101.000 -1.687.000 -3.465.000 -2.756.000 -1.765.000
Sum egenkapital 6.073.000 5.487.000 3.709.000 3.921.000 4.203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.873.000 14.569.000 14.203.000 12.355.000 12.969.000
Sum gjeld og egenkapital 20.946.000 20.056.000 17.912.000 16.277.000 17.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.992.000 58.852.000 58.197.000 71.142.000 63.450.000
Andre inntekter 0 0 2.000 105.000 0
Driftsinntekter 56.992.000 58.852.000 58.199.000 71.248.000 63.450.000
Varekostnad -34.677.000 -34.758.000 -35.438.000 -46.785.000 -40.128.000
Lønninger -14.233.000 -14.625.000 -16.906.000 -16.756.000 -15.429.000
Avskrivning -452.000 -340.000 -412.000 -283.000 -337.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.556.000 -6.601.000 -6.212.000 -8.056.000 -7.426.000
Driftskostnader -55.918.000 -56.324.000 -58.968.000 -72.228.000 -63.320.000
Driftsresultat 1.075.000 2.528.000 -770.000 -981.000 130.000
Finansinntekter 8.000 108.000 88.000 61.000 302.000
Finanskostnader -254.000 -225.000 -207.000 -353.000 -398.000
Finans -246.000 -117.000 -119.000 -292.000 -96.000
Konsernbidrag -41.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 628.000 1.777.000 -708.000 -991.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 404.000 374.000 591.000 560.000 514.000
Fast eiendom 2.394.000 2.400.000 1.957.000 23.000 0
Maskiner anlegg 705.000 585.000 844.000 848.000 1.109.000
Driftsløsøre 725.000 349.000 270.000 281.000 28.000
Sum varige driftsmidler 3.824.000 3.334.000 3.071.000 1.152.000 1.137.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 4.245.000 3.725.000 3.679.000 1.728.000 1.667.000
Varebeholdning 9.458.000 9.152.000 6.849.000 7.725.000 7.780.000
Kundefordringer 6.330.000 6.088.000 3.597.000 3.063.000 3.847.000
Andre fordringer 437.000 601.000 1.106.000 1.078.000 597.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 476.000 489.000 2.682.000 2.681.000 3.280.000
Sum omløpsmidler 16.701.000 16.331.000 14.234.000 14.548.000 15.504.000
Sum eiendeler 20.946.000 20.056.000 17.913.000 16.276.000 17.171.000
Sum opptjent egenkapital -1.101.000 -1.687.000 -3.465.000 -2.756.000 -1.765.000
Sum egenkapital 6.073.000 5.487.000 3.709.000 3.921.000 4.203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.041.000 3.945.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.602.000 3.081.000 4.793.000 3.596.000 3.984.000
Betalbar skatt 221.000 417.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.279.000 1.238.000 1.357.000 1.082.000 1.070.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.730.000 5.888.000 8.053.000 7.677.000 7.915.000
Sum kortsiktig gjeld 14.873.000 14.569.000 14.203.000 12.355.000 12.969.000
Sum gjeld og egenkapital 20.946.000 20.056.000 17.912.000 16.277.000 17.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.828.000 1.762.000 31.000 2.193.000 2.535.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Soliditet 2 27.4 20.7 24.1 24.5
Resultatgrad 1.9 4.3 -1.3 -1.4 0.2
Rentedekningsgrad 4.2 11.2 -3.7 -2.8 1.1
Gjeldsgrad 2.4 2.7 3.8 3.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 5.2 13.1 -3.8 -5.7 2.5
Signatur
16.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex