Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjorli Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Bjorli Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61245063
Arne Barmans Veg 81 Arne Barmans Veg 81 Fax: 61245601
2669 Bjorli 2669 Bjorli
Fylke: Kommune:
Innlandet Lesja
Org.nr: 881510642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.74%
Resultat  
  
-40.81%
Egenkapital  
  
43.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.998.000 3.477.000 3.678.000 4.021.000 510.000
Resultat: 1.011.000 1.708.000 1.777.000 1.456.000 446.000
Egenkapital: 2.611.000 1.823.000 1.808.000 1.217.000 125.000
Regnskap for  Bjorli Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.998.000 3.477.000 3.678.000 4.021.000 510.000
Driftskostnader -3.970.000 -1.762.000 -1.901.000 -2.566.000 -64.000
Driftsresultat 1.027.000 1.714.000 1.777.000 1.455.000 446.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -17.000 -6.000 -1.000 0 0
Finans -17.000 -6.000 -1.000 1.000 0
Resultat før skatt 1.011.000 1.708.000 1.777.000 1.456.000 446.000
Skattekostnad -222.000 -393.000 -427.000 -364.000 -28.000
Årsresultat 788.000 1.315.000 1.350.000 1.092.000 418.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 0
Sum omløpsmidler 4.582.000 4.618.000 3.819.000 4.485.000 975.000
Sum eiendeler 4.682.000 4.718.000 3.919.000 4.585.000 975.000
Sum opptjent egenkapital 2.511.000 1.723.000 1.708.000 1.117.000 25.000
Sum egenkapital 2.611.000 1.823.000 1.808.000 1.217.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 187.000 219.000 150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.883.000 2.676.000 1.961.000 3.367.000 850.000
Sum gjeld og egenkapital 4.681.000 4.718.000 3.919.000 4.584.000 975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.998.000 3.477.000 3.678.000 4.021.000 510.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.998.000 3.477.000 3.678.000 4.021.000 510.000
Varekostnad -990.000 -1.709.000 -1.808.000 -2.497.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -53.000 -93.000 -69.000 -64.000
Driftskostnader -3.970.000 -1.762.000 -1.901.000 -2.566.000 -64.000
Driftsresultat 1.027.000 1.714.000 1.777.000 1.455.000 446.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -17.000 -6.000 -1.000 0 0
Finans -17.000 -6.000 -1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.300.000 -760.000 0 0
Årsresultat 788.000 1.315.000 1.350.000 1.092.000 418.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 0
Varebeholdning 4.419.000 3.849.000 2.863.000 2.286.000 187.000
Kundefordringer 83.000 750.000 932.000 1.714.000 760.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 80.000 18.000 24.000 484.000 28.000
Sum omløpsmidler 4.582.000 4.618.000 3.819.000 4.485.000 975.000
Sum eiendeler 4.682.000 4.718.000 3.919.000 4.585.000 975.000
Sum opptjent egenkapital 2.511.000 1.723.000 1.708.000 1.117.000 25.000
Sum egenkapital 2.611.000 1.823.000 1.808.000 1.217.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 187.000 219.000 150.000 0 0
Leverandørgjeld 1.424.000 441.000 5.000 4.000 13.000
Betalbar skatt 222.000 393.000 427.000 364.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.300.000 -760.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.000 542.000 770.000 2.999.000 809.000
Sum kortsiktig gjeld 1.883.000 2.676.000 1.961.000 3.367.000 850.000
Sum gjeld og egenkapital 4.681.000 4.718.000 3.919.000 4.584.000 975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.699.000 1.942.000 1.858.000 1.118.000 125.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.7 1.9 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0
Soliditet 55.8 38.6 46.1 26.5 12.8
Resultatgrad 20.5 49.3 48.3 36.2 87.5
Rentedekningsgrad 60.4 285.7 1
Gjeldsgrad 0.8 1.6 1.2 2.8 6.8
Total kapitalrentabilitet 21.9 36.3 45.3 31.8 45.7
Signatur
24.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex