Bjorli Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Bjorli Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61245063
Arne Barmans Veg 81 Arne Barmans Veg 81 Fax: 61245601
2669 Bjorli 2669 Bjorli
Fylke: Kommune:
Innlandet Lesja
Org.nr: 881510642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.46%
Resultat  
  
-3.88%
Egenkapital  
  
0.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.477.000 3.678.000 4.021.000 510.000 0
Resultat: 1.708.000 1.777.000 1.456.000 446.000 -195.000
Egenkapital: 1.823.000 1.808.000 1.217.000 125.000 -293.000
Regnskap for  Bjorli Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.477.000 3.678.000 4.021.000 510.000 0
Driftskostnader -1.762.000 -1.901.000 -2.566.000 -64.000 -195.000
Driftsresultat 1.714.000 1.777.000 1.455.000 446.000 -195.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 0 0 0
Finans -6.000 -1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 1.708.000 1.777.000 1.456.000 446.000 -195.000
Skattekostnad -393.000 -427.000 -364.000 -28.000 0
Årsresultat 1.315.000 1.350.000 1.092.000 418.000 -195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum omløpsmidler 4.618.000 3.819.000 4.485.000 975.000 9.000
Sum eiendeler 4.718.000 3.919.000 4.585.000 975.000 9.000
Sum opptjent egenkapital 1.723.000 1.708.000 1.117.000 25.000 -393.000
Sum egenkapital 1.823.000 1.808.000 1.217.000 125.000 -293.000
Sum langsiktig gjeld 219.000 150.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.676.000 1.961.000 3.367.000 850.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 4.718.000 3.919.000 4.584.000 975.000 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.477.000 3.678.000 4.021.000 510.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.477.000 3.678.000 4.021.000 510.000 0
Varekostnad -1.709.000 -1.808.000 -2.497.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -93.000 -69.000 -64.000 -195.000
Driftskostnader -1.762.000 -1.901.000 -2.566.000 -64.000 -195.000
Driftsresultat 1.714.000 1.777.000 1.455.000 446.000 -195.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 0 0 0
Finans -6.000 -1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -760.000 0 0 0
Årsresultat 1.315.000 1.350.000 1.092.000 418.000 -195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 0 0
Varebeholdning 3.849.000 2.863.000 2.286.000 187.000 0
Kundefordringer 750.000 932.000 1.714.000 760.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 24.000 484.000 28.000 9.000
Sum omløpsmidler 4.618.000 3.819.000 4.485.000 975.000 9.000
Sum eiendeler 4.718.000 3.919.000 4.585.000 975.000 9.000
Sum opptjent egenkapital 1.723.000 1.708.000 1.117.000 25.000 -393.000
Sum egenkapital 1.823.000 1.808.000 1.217.000 125.000 -293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 219.000 150.000 0 0 0
Leverandørgjeld 441.000 5.000 4.000 13.000 14.000
Betalbar skatt 393.000 427.000 364.000 28.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -760.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 542.000 770.000 2.999.000 809.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 2.676.000 1.961.000 3.367.000 850.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 4.718.000 3.919.000 4.584.000 975.000 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.942.000 1.858.000 1.118.000 125.000 -292.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 1.3 1.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.7 1.0 0.1
Soliditet 38.6 46.1 26.5 12.8 -3662.5
Resultatgrad 49.3 48.3 36.2 87.5
Rentedekningsgrad 285.7 1
Gjeldsgrad 1.6 1.2 2.8 6.8 -1.0
Total kapitalrentabilitet 36.3 45.3 31.8 45.7 -2437.5
Signatur
24.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex