Bjugn Sparebank
Juridisk navn:  Bjugn Sparebank
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72516600
Postboks 232 Alf Nebbs Gate 4 Fax: 72516601
7159 Bjugn 7160 Bjugn
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Bjugn
Org.nr: 937902085
Aksjekapital: 86.861 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 9/25/1891
Foretakstype: SPA
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.87%
Resultat  
  
0.27%
Egenkapital  
  
8.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 77.335.000 73.746.000 67.683.000 40.650.000 49.496.000
Resultat: 32.429.000 32.341.000 28.291.000 3.931.000 18.576.000
Egenkapital: 328.294.000 303.834.000 280.450.000 259.058.000 257.152.000
Regnskap for  Bjugn Sparebank
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 77.335.000 73.746.000 67.683.000 40.650.000 49.496.000
Driftskostnader -43.056.000 -38.582.000 -37.034.000 -33.827.000 -30.074.000
Driftsresultat 34.279.000 35.164.000 30.649.000 6.823.000 19.422.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.850.000 -2.823.000 -2.358.000 -2.892.000 -846.000
Finans -1.850.000 -2.823.000 -2.358.000 -2.892.000 -846.000
Resultat før skatt 32.429.000 32.341.000 28.291.000 3.931.000 18.576.000
Skattekostnad -7.795.000 -8.680.000 -6.721.000 -1.884.000 -5.032.000
Årsresultat 24.634.000 23.661.000 21.570.000 2.046.000 13.544.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 186.393.000 152.406.000 117.943.000 110.400.000 99.036.000
Sum omløpsmidler 2.966.061.000 2.625.197.000 2.343.295.000 2.153.550.000 2.146.264.000
Sum eiendeler 3.152.454.000 2.777.603.000 2.461.238.000 2.263.950.000 2.245.300.000
Sum opptjent egenkapital 329.594.000 304.734.000 280.450.000 259.558.000 257.152.000
Sum egenkapital 328.294.000 303.834.000 280.450.000 259.058.000 257.152.000
Sum langsiktig gjeld 6.098.000 4.573.000 2.921.000 1.460.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 2.818.062.000 2.469.196.000 2.177.868.000 2.003.431.000 1.988.131.000
Sum gjeld og egenkapital 3.153.754.000 2.778.503.000 2.461.239.000 2.264.449.000 2.245.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 77.335.000 73.746.000 67.683.000 40.650.000 49.496.000
Driftsinntekter 77.335.000 73.746.000 67.683.000 40.650.000 49.496.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.627.000 -19.355.000 -17.791.000 -16.466.000 -14.825.000
Avskrivning -1.908.000 -1.917.000 -1.801.000 -1.487.000 -1.112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.521.000 -17.310.000 -17.442.000 -15.874.000 -14.137.000
Driftskostnader -43.056.000 -38.582.000 -37.034.000 -33.827.000 -30.074.000
Driftsresultat 34.279.000 35.164.000 30.649.000 6.823.000 19.422.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.850.000 -2.823.000 -2.358.000 -2.892.000 -846.000
Finans -1.850.000 -2.823.000 -2.358.000 -2.892.000 -846.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.634.000 23.661.000 21.570.000 2.046.000 13.544.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.099.000 4.122.000 7.145.000 9.260.000 4.400.000
Fast eiendom 13.023.000 15.851.000 16.404.000 16.701.000 15.061.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.967.000 3.086.000 3.797.000 2.976.000 2.715.000
Sum varige driftsmidler 14.990.000 18.937.000 20.201.000 19.677.000 17.776.000
Sum finansielle anleggsmidler 168.304.000 129.347.000 90.597.000 81.463.000 76.860.000
Sum anleggsmidler 186.393.000 152.406.000 117.943.000 110.400.000 99.036.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.687.750.000 2.413.802.000 2.092.930.000 1.870.330.000 1.726.390.000
Andre fordringer 86.545.000 13.875.000 16.074.000 16.177.000 101.460.000
Sum investeringer 138.585.000 144.528.000 180.704.000 222.031.000 259.280.000
Kasse, bank 53.181.000 52.992.000 53.587.000 45.012.000 59.134.000
Sum omløpsmidler 2.966.061.000 2.625.197.000 2.343.295.000 2.153.550.000 2.146.264.000
Sum eiendeler 3.152.454.000 2.777.603.000 2.461.238.000 2.263.950.000 2.245.300.000
Sum opptjent egenkapital 329.594.000 304.734.000 280.450.000 259.558.000 257.152.000
Sum egenkapital 328.294.000 303.834.000 280.450.000 259.058.000 257.152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.098.000 4.573.000 2.921.000 1.460.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 125.000.000 150.371.000 125.196.000 75.177.000 150.636.000
Sum langsiktig gjeld 6.098.000 4.573.000 2.921.000 1.460.000 17.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.693.062.000 2.318.825.000 2.052.672.000 1.928.254.000 1.837.495.000
Sum kortsiktig gjeld 2.818.062.000 2.469.196.000 2.177.868.000 2.003.431.000 1.988.131.000
Sum gjeld og egenkapital 3.153.754.000 2.778.503.000 2.461.239.000 2.264.449.000 2.245.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.999.000 156.001.000 165.427.000 150.119.000 158.133.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 10.4 10.9 11.4 11.4 11.5
Resultatgrad 44.3 47.7 45.3 16.8 39.2
Rentedekningsgrad 18.5 12.5 1 2.4 23.0
Gjeldsgrad 8.6 8.1 7.8 7.7 7.7
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.3 1.2 0.3 0.9
Signatur
05.04.2017
STYRETS FORMANN ELLER BANKSJEFEN ELLER TO AV STYRETS ANDRE
MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.04.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex