Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bkk Sitt Viltfond - I Samband Med Eksingedalspeguleringa
Juridisk navn:  Bkk Sitt Viltfond - I Samband Med Eksingedalspeguleringa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 145 Fax:
5701 Voss 5701 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 977153956
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/29/1979
Foretakstype: STI
Revisor: Indre Hordaland Revisjonsdistrikt
Utvikling:
Omsetning  
  
9.09%
Resultat  
  
111.11%
Egenkapital  
  
1.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2013
Omsetning: 24.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Resultat: 6.000 -54.000 22.000 24.000 22.000
Egenkapital: 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Regnskap for  Bkk Sitt Viltfond - I Samband Med Eksingedalspeguleringa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2013
Driftsinntekter 24.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Driftskostnader -24.000 -78.000 -2.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat 0 -56.000 19.000 18.000 18.000
Finansinntekter 6.000 2.000 3.000 6.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 2.000 3.000 6.000 5.000
Resultat før skatt 6.000 -54.000 22.000 24.000 22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -54.000 22.000 24.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Sum eiendeler 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 285.000 339.000 317.000 269.000
Sum egenkapital 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 22.000 22.000 22.000 0
Andre inntekter 24.000 0 0 0 22.000
Driftsinntekter 24.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -78.000 -2.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -24.000 -78.000 -2.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat 0 -56.000 19.000 18.000 18.000
Finansinntekter 6.000 2.000 3.000 6.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 2.000 3.000 6.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -54.000 22.000 24.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 22.000 22.000 22.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 490.000 463.000 517.000 495.000 448.000
Sum omløpsmidler 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Sum eiendeler 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 285.000 339.000 317.000 269.000
Sum egenkapital 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 490.000 485.000 539.000 517.000 469.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 0 -254.5 86.4 81.8 81.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.2 -11.1 4.1 4.6 4.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex