Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blåfjell Maskin As
Juridisk navn:  Blåfjell Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørkavåggjerdet 18 Bjørkavåggjerdet 18 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 912331288
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/8/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.09%
Resultat  
  
330.77%
Egenkapital  
  
22.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.516.000 1.114.000 720.000 1.653.000 2.261.000
Resultat: 30.000 -13.000 -42.000 57.000 23.000
Egenkapital: 127.000 104.000 120.000 151.000 109.000
Regnskap for  Blåfjell Maskin As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.516.000 1.114.000 720.000 1.653.000 2.261.000
Driftskostnader -1.481.000 -1.101.000 -759.000 -1.595.000 -2.237.000
Driftsresultat 35.000 13.000 -39.000 58.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -27.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 -27.000 -3.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 30.000 -13.000 -42.000 57.000 23.000
Skattekostnad -7.000 3.000 10.000 -15.000 -6.000
Årsresultat 23.000 -10.000 -32.000 42.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 21.000 32.000 34.000 16.000
Sum omløpsmidler 378.000 370.000 343.000 584.000 666.000
Sum eiendeler 411.000 391.000 375.000 618.000 682.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 74.000 90.000 121.000 79.000
Sum egenkapital 127.000 104.000 120.000 151.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 17.000 69.000 102.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 270.000 187.000 365.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 410.000 391.000 376.000 618.000 681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 322.000 528.000 354.000 345.000 1.228.000
Andre inntekter 1.194.000 585.000 366.000 1.308.000 1.034.000
Driftsinntekter 1.516.000 1.114.000 720.000 1.653.000 2.261.000
Varekostnad -210.000 -300.000 -262.000 -260.000 -946.000
Lønninger -583.000 -169.000 -38.000 -586.000 -567.000
Avskrivning -11.000 -9.000 -9.000 -6.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -677.000 -623.000 -450.000 -743.000 -700.000
Driftskostnader -1.481.000 -1.101.000 -759.000 -1.595.000 -2.237.000
Driftsresultat 35.000 13.000 -39.000 58.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -27.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 -27.000 -3.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -10.000 -32.000 42.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 7.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 16.000 25.000 34.000 16.000
Sum varige driftsmidler 33.000 16.000 25.000 34.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 21.000 32.000 34.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 118.000 29.000 175.000 81.000
Andre fordringer 115.000 194.000 227.000 338.000 425.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 178.000 58.000 87.000 71.000 159.000
Sum omløpsmidler 378.000 370.000 343.000 584.000 666.000
Sum eiendeler 411.000 391.000 375.000 618.000 682.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 74.000 90.000 121.000 79.000
Sum egenkapital 127.000 104.000 120.000 151.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 3.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 17.000 69.000 102.000 230.000
Leverandørgjeld 115.000 114.000 88.000 146.000 115.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 26.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 57.000 65.000 44.000 69.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 92.000 54.000 124.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 270.000 187.000 365.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 410.000 391.000 376.000 618.000 681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 100.000 156.000 219.000 324.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.8 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.8 1.7 2.0
Soliditet 3 26.6 31.9 24.4 16.0
Resultatgrad 2.3 1.2 -5.4 3.5 1.0
Rentedekningsgrad 8.8 0.5 58.0 23.0
Gjeldsgrad 2.2 2.8 2.1 3.1 5.2
Total kapitalrentabilitet 8.5 3.3 -10.4 9.4 3.4
Signatur
07.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex