Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Black Eiendom As
Juridisk navn:  Black Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91308204
Nystrøm 6 Nystrøm 6 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 996557294
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/7/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Marion Degerstrøm
Utvikling:
Omsetning  
  
278.98%
Resultat  
  
134.67%
Egenkapital  
  
63.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 27.923.000 7.368.000 9.036.000 9.371.000 7.554.000
Resultat: 5.693.000 2.426.000 2.964.000 1.875.000 1.420.000
Egenkapital: 11.193.000 6.866.000 5.056.000 2.899.000 1.533.000
Regnskap for  Black Eiendom As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 27.923.000 7.368.000 9.036.000 9.371.000 7.554.000
Driftskostnader -19.999.000 -3.617.000 -4.628.000 -5.958.000 -4.786.000
Driftsresultat 7.924.000 3.751.000 4.408.000 3.413.000 2.768.000
Finansinntekter 19.000 408.000 57.000 55.000 23.000
Finanskostnader -2.250.000 -1.733.000 -1.502.000 -1.593.000 -1.372.000
Finans -2.231.000 -1.325.000 -1.445.000 -1.538.000 -1.349.000
Resultat før skatt 5.693.000 2.426.000 2.964.000 1.875.000 1.420.000
Skattekostnad -1.366.000 -615.000 -807.000 -509.000 -398.000
Årsresultat 4.327.000 1.811.000 2.156.000 1.366.000 1.021.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.718.000 50.538.000 42.135.000 30.918.000 25.840.000
Sum omløpsmidler 12.110.000 10.325.000 5.004.000 8.848.000 6.110.000
Sum eiendeler 61.828.000 60.863.000 47.139.000 39.766.000 31.950.000
Sum opptjent egenkapital 11.093.000 6.766.000 4.955.000 2.799.000 1.433.000
Sum egenkapital 11.193.000 6.866.000 5.056.000 2.899.000 1.533.000
Sum langsiktig gjeld 45.738.000 48.018.000 39.195.000 34.280.000 26.884.000
Sum kortsiktig gjeld 4.897.000 5.979.000 2.889.000 2.588.000 3.533.000
Sum gjeld og egenkapital 61.828.000 60.863.000 47.139.000 39.767.000 31.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.500.000 2.449.000 4.820.000 6.424.000 4.869.000
Andre inntekter 5.423.000 4.919.000 4.216.000 2.948.000 2.685.000
Driftsinntekter 27.923.000 7.368.000 9.036.000 9.371.000 7.554.000
Varekostnad -17.440.000 -1.810.000 -2.461.000 -4.627.000 -3.578.000
Lønninger -92.000 -48.000 -77.000 0 0
Avskrivning -118.000 -86.000 -80.000 -57.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.349.000 -1.673.000 -2.010.000 -1.274.000 -1.167.000
Driftskostnader -19.999.000 -3.617.000 -4.628.000 -5.958.000 -4.786.000
Driftsresultat 7.924.000 3.751.000 4.408.000 3.413.000 2.768.000
Finansinntekter 19.000 408.000 57.000 55.000 23.000
Finanskostnader -2.250.000 -1.733.000 -1.502.000 -1.593.000 -1.372.000
Finans -2.231.000 -1.325.000 -1.445.000 -1.538.000 -1.349.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.327.000 1.811.000 2.156.000 1.366.000 1.021.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 33.000 37.000 0
Fast eiendom 49.006.000 49.829.000 41.605.000 30.208.000 25.440.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 22.000 37.000 0 0
Sum varige driftsmidler 49.031.000 49.851.000 41.643.000 30.208.000 25.440.000
Sum finansielle anleggsmidler 687.000 687.000 460.000 673.000 400.000
Sum anleggsmidler 49.718.000 50.538.000 42.135.000 30.918.000 25.840.000
Varebeholdning 7.140.000 7.770.000 2.284.000 3.408.000 2.674.000
Kundefordringer 295.000 108.000 123.000 3.100.000 62.000
Andre fordringer 214.000 184.000 427.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.460.000 2.263.000 2.171.000 2.340.000 3.374.000
Sum omløpsmidler 12.110.000 10.325.000 5.004.000 8.848.000 6.110.000
Sum eiendeler 61.828.000 60.863.000 47.139.000 39.766.000 31.950.000
Sum opptjent egenkapital 11.093.000 6.766.000 4.955.000 2.799.000 1.433.000
Sum egenkapital 11.193.000 6.866.000 5.056.000 2.899.000 1.533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 16.000 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.738.000 48.018.000 39.195.000 34.280.000 26.884.000
Leverandørgjeld 420.000 2.128.000 330.000 303.000 294.000
Betalbar skatt 1.374.000 567.000 803.000 551.000 394.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 6.000 5.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.095.000 3.278.000 1.751.000 1.734.000 2.844.000
Sum kortsiktig gjeld 4.897.000 5.979.000 2.889.000 2.588.000 3.533.000
Sum gjeld og egenkapital 61.828.000 60.863.000 47.139.000 39.767.000 31.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.213.000 4.346.000 2.115.000 6.260.000 2.577.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7 1.7 3.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1 0.4 1.0 2.2 1.0
Soliditet 18.1 11.3 10.7 7.3 4.8
Resultatgrad 28.4 50.9 48.8 36.4 36.6
Rentedekningsgrad 3.5 2.2 3.0 2.2 2.0
Gjeldsgrad 4.5 7.9 8.3 12.7 19.8
Total kapitalrentabilitet 12.8 6.8 9.5 8.7 8.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex