Blad AS
Juridisk navn:  Blad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91909776
Ivan Bjørndals Gate 34 Ivan Bjørndals Gate 34 Fax:
0472 Oslo 472 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994785303
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/21/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cumulus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.87%
Resultat  
  
68.5%
Egenkapital  
  
0.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.394.000 1.664.000 1.963.000 1.620.000 1.315.000
Resultat: 952.000 565.000 2.326.000 8.875.000 2.311.000
Egenkapital: 10.433.000 10.364.000 10.238.000 9.191.000 1.489.000
Regnskap for  Blad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.394.000 1.664.000 1.963.000 1.620.000 1.315.000
Driftskostnader -2.118.000 -2.355.000 -1.864.000 -2.009.000 -1.558.000
Driftsresultat 274.000 -691.000 99.000 -388.000 -243.000
Finansinntekter 705.000 1.276.000 2.260.000 9.371.000 2.694.000
Finanskostnader -27.000 -20.000 -33.000 -108.000 -140.000
Finans 678.000 1.256.000 2.227.000 9.263.000 2.554.000
Resultat før skatt 952.000 565.000 2.326.000 8.875.000 2.311.000
Skattekostnad -83.000 111.000 -51.000 63.000 39.000
Årsresultat 869.000 676.000 2.275.000 8.938.000 2.350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.770.000 3.999.000 4.024.000 3.879.000 3.378.000
Sum omløpsmidler 8.095.000 7.824.000 7.726.000 6.234.000 3.174.000
Sum eiendeler 11.865.000 11.823.000 11.750.000 10.113.000 6.552.000
Sum opptjent egenkapital 10.403.000 10.334.000 10.208.000 8.995.000 1.293.000
Sum egenkapital 10.433.000 10.364.000 10.238.000 9.191.000 1.489.000
Sum langsiktig gjeld 404.000 405.000 480.000 555.000 630.000
Sum kortsiktig gjeld 1.028.000 1.054.000 1.033.000 367.000 4.433.000
Sum gjeld og egenkapital 11.865.000 11.823.000 11.751.000 10.113.000 6.552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.348.000 1.664.000 1.788.000 1.656.000 1.304.000
Andre inntekter 46.000 0 175.000 -36.000 11.000
Driftsinntekter 2.394.000 1.664.000 1.963.000 1.620.000 1.315.000
Varekostnad -264.000 -86.000 -17.000 -9.000 0
Lønninger -1.302.000 -1.547.000 -1.394.000 -1.335.000 -707.000
Avskrivning -128.000 -98.000 -143.000 -135.000 -558.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -424.000 -624.000 -310.000 -530.000 -293.000
Driftskostnader -2.118.000 -2.355.000 -1.864.000 -2.009.000 -1.558.000
Driftsresultat 274.000 -691.000 99.000 -388.000 -243.000
Finansinntekter 705.000 1.276.000 2.260.000 9.371.000 2.694.000
Finanskostnader -27.000 -20.000 -33.000 -108.000 -140.000
Finans 678.000 1.256.000 2.227.000 9.263.000 2.554.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -700.000 0 -3.000.000
Årsresultat 869.000 676.000 2.275.000 8.938.000 2.350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 178.000 66.000 118.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 462.000 634.000 812.000 688.000 823.000
Sum varige driftsmidler 462.000 634.000 812.000 688.000 823.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.213.000 3.187.000 3.146.000 3.073.000 2.500.000
Sum anleggsmidler 3.770.000 3.999.000 4.024.000 3.879.000 3.378.000
Varebeholdning 1.999.000 615.000 0 0 0
Kundefordringer 380.000 619.000 659.000 607.000 45.000
Andre fordringer 3.709.000 3.703.000 3.024.000 4.689.000 3.016.000
Sum investeringer 63.000 93.000 46.000 50.000 47.000
Kasse, bank 1.944.000 2.794.000 3.997.000 888.000 66.000
Sum omløpsmidler 8.095.000 7.824.000 7.726.000 6.234.000 3.174.000
Sum eiendeler 11.865.000 11.823.000 11.750.000 10.113.000 6.552.000
Sum opptjent egenkapital 10.403.000 10.334.000 10.208.000 8.995.000 1.293.000
Sum egenkapital 10.433.000 10.364.000 10.238.000 9.191.000 1.489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 404.000 405.000 480.000 555.000 630.000
Leverandørgjeld 0 116.000 51.000 87.000 174.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 121.000 222.000 157.000 149.000 109.000
Utbytte -500.000 -500.000 -700.000 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 407.000 217.000 125.000 131.000 1.149.000
Sum kortsiktig gjeld 1.028.000 1.054.000 1.033.000 367.000 4.433.000
Sum gjeld og egenkapital 11.865.000 11.823.000 11.751.000 10.113.000 6.552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.067.000 6.770.000 6.693.000 5.867.000 -1.259.000
Likviditetsgrad 1 7.9 7.4 7.5 17.0 0.7
Likviditetsgrad 2 5.9 6.8 7.5 17.0 0.8
Soliditet 87.9 87.7 87.1 90.9 22.7
Resultatgrad 11.4 -41.5 5 -24.0 -18.5
Rentedekningsgrad 10.1 -34.5 3 83.2 17.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 3.4
Total kapitalrentabilitet 8.3 4.9 20.1 88.8 37.4
Signatur
10.07.2017
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex