Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bladforlaget
Juridisk navn:  Bladforlaget
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22659555
Østre Aker Vei 22 Østre Aker Vei 22 Fax:
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 891429312
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/21/2007
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 1.199.000
Resultat: -374.000
Egenkapital: -477.000
Regnskap for  Bladforlaget
Resultat 2008
Driftsinntekter 1.199.000
Driftskostnader -1.569.000
Driftsresultat -371.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Resultat før skatt -374.000
Skattekostnad 105.000
Årsresultat -269.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000
Sum omløpsmidler 225.000
Sum eiendeler 236.000
Sum opptjent egenkapital -477.000
Sum egenkapital -477.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 713.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.199.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.199.000
Varekostnad -1.047.000
Lønninger -166.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -356.000
Driftskostnader -1.569.000
Driftsresultat -371.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -269.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 186.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler -174.000
Sum anleggsmidler 11.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 133.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 92.000
Sum omløpsmidler 225.000
Sum eiendeler 236.000
Sum opptjent egenkapital -477.000
Sum egenkapital -477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 652.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 713.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -488.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -202.1
Resultatgrad -30.9
Rentedekningsgrad -92.8
Gjeldsgrad -1.5
Total kapitalrentabilitet -157.2
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex