Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blaker Travselskap
Juridisk navn:  Blaker Travselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90100531
C/O Ivar Egeberg Ånerudveien 46 Fax:
1925 Blaker 1925 Blaker
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 992431474
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/23/1949
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Regnskapshuset Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.22%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-2.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008 2007
Omsetning: 579.000 572.000 316.000 214.000 239.000
Resultat: 0 -28.000 -30.000 72.000 102.000
Egenkapital: 786.000 804.000 452.000 483.000 410.000
Regnskap for  Blaker Travselskap
Resultat 2011 2010 2009 2008 2007
Driftsinntekter 579.000 572.000 316.000 214.000 239.000
Driftskostnader -598.000 -607.000 -357.000 -157.000 -143.000
Driftsresultat -18.000 -35.000 -42.000 57.000 95.000
Finansinntekter 19.000 8.000 25.000 16.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -13.000 0 0
Finans 19.000 8.000 12.000 16.000 7.000
Resultat før skatt 0 -28.000 -30.000 72.000 102.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -28.000 -30.000 72.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.000 63.000 68.000 86.000 85.000
Sum omløpsmidler 1.127.000 786.000 555.000 443.000 359.000
Sum eiendeler 1.190.000 849.000 623.000 529.000 444.000
Sum opptjent egenkapital 786.000 689.000 338.000 368.000 295.000
Sum egenkapital 786.000 804.000 452.000 483.000 410.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 45.000 171.000 32.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.191.000 849.000 624.000 530.000 444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 579.000 572.000 316.000 214.000 239.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 579.000 572.000 316.000 214.000 239.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -598.000 -607.000 -357.000 -157.000 -143.000
Driftskostnader -598.000 -607.000 -357.000 -157.000 -143.000
Driftsresultat -18.000 -35.000 -42.000 57.000 95.000
Finansinntekter 19.000 8.000 25.000 16.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -13.000 0 0
Finans 19.000 8.000 12.000 16.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -28.000 -30.000 72.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000 10.000 10.000
Sum varige driftsmidler 63.000 63.000 68.000 73.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 13.000 12.000
Sum anleggsmidler 63.000 63.000 68.000 86.000 85.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 34.000 13.000 46.000 32.000
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.083.000 752.000 542.000 397.000 327.000
Sum omløpsmidler 1.127.000 786.000 555.000 443.000 359.000
Sum eiendeler 1.190.000 849.000 623.000 529.000 444.000
Sum opptjent egenkapital 786.000 689.000 338.000 368.000 295.000
Sum egenkapital 786.000 804.000 452.000 483.000 410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.000 27.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 405.000 45.000 171.000 32.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 45.000 171.000 32.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.191.000 849.000 624.000 530.000 444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 722.000 741.000 384.000 411.000 352.000
Likviditetsgrad 1 2.8 17.5 3.2 13.8 51.3
Likviditetsgrad 2 2.8 17.5 3.3 13.9 51.3
Soliditet 66.0 94.7 72.6 91.1 92.3
Resultatgrad -3.1 -6.1 -13.3 26.6 39.7
Rentedekningsgrad -1.3
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.4 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.1 -3.2 -2.7 13.8 23.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex