Blatchford Norway As
Juridisk navn:  Blatchford Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90170835
Skibåsen 42B Skibåsen 42B Fax:
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 913752244
Aksjekapital: 256.015 NOK
Etableringsdato: 5/28/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
74.1%
Egenkapital  
  
-26.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 2.555.000 0
Resultat: -24.212.000 -93.487.000 -46.000 674.000 -658.000
Egenkapital: 67.205.000 91.179.000 165.089.000 164.421.000 162.328.000
Regnskap for  Blatchford Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 2.555.000 0
Driftskostnader -1.715.000 -14.842.000 -12.792.000 -8.932.000 -1.424.000
Driftsresultat -1.715.000 -14.842.000 -12.793.000 -6.377.000 -1.424.000
Finansinntekter 580.000 14.811.000 12.877.000 7.082.000 766.000
Finanskostnader -23.077.000 -93.457.000 -129.000 -32.000 0
Finans -22.497.000 -78.646.000 12.748.000 7.050.000 766.000
Resultat før skatt -24.212.000 -93.487.000 -46.000 674.000 -658.000
Skattekostnad 238.000 19.578.000 714.000 1.419.000 0
Årsresultat -23.974.000 -73.910.000 668.000 2.093.000 -658.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.894.000 96.296.000 105.278.000 105.428.000 105.344.000
Sum omløpsmidler 50.487.000 50.622.000 115.279.000 91.364.000 82.839.000
Sum eiendeler 124.381.000 146.918.000 220.557.000 196.792.000 188.183.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.761.000 2.093.000 0
Sum egenkapital 67.205.000 91.179.000 165.089.000 164.421.000 162.328.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 17.091.000 17.805.000 19.224.000
Sum kortsiktig gjeld 57.176.000 55.739.000 38.377.000 14.567.000 6.631.000
Sum gjeld og egenkapital 124.381.000 146.918.000 220.557.000 196.793.000 188.183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 2.555.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 2.555.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -8.344.000 -7.868.000 -5.989.000 -967.000
Avskrivning 0 -56.000 -28.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.715.000 -6.442.000 -4.896.000 -2.943.000 -457.000
Driftskostnader -1.715.000 -14.842.000 -12.792.000 -8.932.000 -1.424.000
Driftsresultat -1.715.000 -14.842.000 -12.793.000 -6.377.000 -1.424.000
Finansinntekter 580.000 14.811.000 12.877.000 7.082.000 766.000
Finanskostnader -23.077.000 -93.457.000 -129.000 -32.000 0
Finans -22.497.000 -78.646.000 12.748.000 7.050.000 766.000
Konsernbidrag 0 0 -668.000 -2.093.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.974.000 -73.910.000 668.000 2.093.000 -658.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.725.000 2.487.000 0 20.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 56.000 64.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 56.000 64.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 71.169.000 93.809.000 105.222.000 105.344.000 105.344.000
Sum anleggsmidler 73.894.000 96.296.000 105.278.000 105.428.000 105.344.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 179.000 1.492.000 36.000 244.000 0
Andre fordringer 0 81.000 82.300.000 82.079.000 81.984.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.525.000 13.319.000 11.024.000 0 91.000
Sum omløpsmidler 50.487.000 50.622.000 115.279.000 91.364.000 82.839.000
Sum eiendeler 124.381.000 146.918.000 220.557.000 196.792.000 188.183.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.761.000 2.093.000 0
Sum egenkapital 67.205.000 91.179.000 165.089.000 164.421.000 162.328.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 17.091.000 17.805.000 19.224.000
Gjeld til kredittinstitutt 56.455.000 50.906.000 37.411.000 13.576.000 6.358.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 17.091.000 17.805.000 19.224.000
Leverandørgjeld 380.000 3.801.000 153.000 910.000 254.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 280.000 270.000 8.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 314.000 753.000 543.000 74.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 57.176.000 55.739.000 38.377.000 14.567.000 6.631.000
Sum gjeld og egenkapital 124.381.000 146.918.000 220.557.000 196.793.000 188.183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.689.000 -5.117.000 76.902.000 76.797.000 76.208.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 3 6.3 12.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 3 6.3 12.5
Soliditet 5 62.1 74.9 83.6 86.3
Resultatgrad -249.6
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -99.2 -199.3
Gjeldsgrad 0.9 0.6 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.9 0 0.4 -0.3
Signatur
08.03.2019
Prokurister
07.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex