Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blatchford Ortopedi As
Juridisk navn:  Blatchford Ortopedi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38023200
Skibåsen 42B Skibåsen 42B Fax:
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 914120349
Aksjekapital: 168.000 NOK
Antall ansatte: 191
Etableringsdato: 7/28/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.32%
Resultat  
  
-1399.59%
Egenkapital  
  
-108.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 229.679.000 224.461.000 231.988.000 199.203.000 58.745.000
Resultat: -54.870.000 -3.659.000 8.802.000 -4.591.000 -6.601.000
Egenkapital: -4.020.000 50.080.000 69.709.000 76.385.000 93.076.000
Regnskap for  Blatchford Ortopedi As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 229.679.000 224.461.000 231.988.000 199.203.000 58.745.000
Driftskostnader -284.450.000 -227.864.000 -223.110.000 -203.597.000 -65.277.000
Driftsresultat -54.772.000 -3.403.000 8.878.000 -4.395.000 -6.532.000
Finansinntekter 207.000 78.000 80.000 90.000 92.000
Finanskostnader -304.000 -334.000 -156.000 -286.000 -161.000
Finans -97.000 -256.000 -76.000 -196.000 -69.000
Resultat før skatt -54.870.000 -3.659.000 8.802.000 -4.591.000 -6.601.000
Skattekostnad 392.000 -4.536.000 -5.973.000 -3.536.000 593.000
Årsresultat -54.479.000 -8.196.000 2.829.000 -8.127.000 -6.008.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.080.000 104.515.000 128.715.000 145.586.000 162.102.000
Sum omløpsmidler 109.441.000 109.611.000 89.370.000 65.920.000 55.336.000
Sum eiendeler 164.521.000 214.126.000 218.085.000 211.506.000 217.438.000
Sum opptjent egenkapital -4.140.000 0 0 0 0
Sum egenkapital -4.020.000 50.080.000 69.709.000 76.385.000 93.076.000
Sum langsiktig gjeld 1.907.000 2.719.000 2.679.000 3.596.000 2.448.000
Sum kortsiktig gjeld 166.635.000 161.327.000 145.698.000 131.526.000 121.914.000
Sum gjeld og egenkapital 164.522.000 214.126.000 218.086.000 211.507.000 217.438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 226.897.000 222.032.000 229.533.000 198.777.000 58.626.000
Andre inntekter 2.782.000 2.429.000 2.455.000 426.000 120.000
Driftsinntekter 229.679.000 224.461.000 231.988.000 199.203.000 58.745.000
Varekostnad -91.663.000 -88.716.000 -97.359.000 -82.412.000 -24.270.000
Lønninger -101.586.000 -86.203.000 -78.780.000 -71.226.000 -26.344.000
Avskrivning -16.116.000 -16.457.000 -17.236.000 -16.966.000 -5.386.000
Nedskrivning -38.430.000 -7.691.000 0 -4.779.000 0
Andre driftskostnader -36.655.000 -28.797.000 -29.735.000 -28.214.000 -9.277.000
Driftskostnader -284.450.000 -227.864.000 -223.110.000 -203.597.000 -65.277.000
Driftsresultat -54.772.000 -3.403.000 8.878.000 -4.395.000 -6.532.000
Finansinntekter 207.000 78.000 80.000 90.000 92.000
Finanskostnader -304.000 -334.000 -156.000 -286.000 -161.000
Finans -97.000 -256.000 -76.000 -196.000 -69.000
Konsernbidrag 0 -11.340.000 -9.691.000 -5.999.000 -558.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.479.000 -8.196.000 2.829.000 -8.127.000 -6.008.000
Balanse detaljer          
Goodwill 29.109.000 78.766.000 99.426.000 112.395.000 125.364.000
Sum Immatrielle midler 48.712.000 100.962.000 122.696.000 138.229.000 152.693.000
Fast eiendom 1.810.000 1.631.000 2.431.000 3.308.000 4.307.000
Maskiner anlegg 462.000 642.000 935.000 1.279.000 1.535.000
Driftsløsøre 4.040.000 1.213.000 2.059.000 2.153.000 2.790.000
Sum varige driftsmidler 6.312.000 3.486.000 5.424.000 6.740.000 8.632.000
Sum finansielle anleggsmidler 57.000 68.000 595.000 617.000 776.000
Sum anleggsmidler 55.080.000 104.515.000 128.715.000 145.586.000 162.102.000
Varebeholdning 30.129.000 30.885.000 29.140.000 27.489.000 23.674.000
Kundefordringer 24.936.000 24.983.000 26.851.000 17.782.000 19.405.000
Andre fordringer 2.592.000 1.158.000 3.423.000 2.726.000 3.524.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.036.000 1.992.000 2.523.000 8.264.000 7.596.000
Sum omløpsmidler 109.441.000 109.611.000 89.370.000 65.920.000 55.336.000
Sum eiendeler 164.521.000 214.126.000 218.085.000 211.506.000 217.438.000
Sum opptjent egenkapital -4.140.000 0 0 0 0
Sum egenkapital -4.020.000 50.080.000 69.709.000 76.385.000 93.076.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.907.000 2.665.000 2.592.000 3.479.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 41.177.000 36.276.000 25.983.000 13.778.000 3.379.000
Sum langsiktig gjeld 1.907.000 2.719.000 2.679.000 3.596.000 2.448.000
Leverandørgjeld 15.913.000 18.023.000 11.614.000 15.691.000 14.063.000
Betalbar skatt 0 365.000 1.565.000 107.000 1.207.000
Skyldig offentlige avgifter 11.443.000 10.356.000 10.742.000 6.793.000 7.293.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.102.000 96.307.000 95.795.000 95.156.000 95.971.000
Sum kortsiktig gjeld 166.635.000 161.327.000 145.698.000 131.526.000 121.914.000
Sum gjeld og egenkapital 164.522.000 214.126.000 218.086.000 211.507.000 217.438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.194.000 -51.716.000 -56.328.000 -65.606.000 -66.578.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
Soliditet -2.4 23.4 3 36.1 42.8
Resultatgrad -23.8 -1.5 3.8 -2.2 -11.1
Rentedekningsgrad -180.2 -10.2 56.9 -15.4 -40.0
Gjeldsgrad -41.9 3.3 2.1 1.8 1.3
Total kapitalrentabilitet -33.2 -1.6 4.1 -3.0
Signatur
26.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex