Blegen As
Juridisk navn:  Blegen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95523520
Grevlingåsen 20 Grevlingåsen 20 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 997893387
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solito Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.56%
Resultat  
  
-6.33%
Egenkapital  
  
-16.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.242.000 1.898.000 2.514.000 2.682.000 2.189.000
Resultat: 1.154.000 1.232.000 2.453.000 1.746.000 1.439.000
Egenkapital: 2.568.000 3.063.000 2.855.000 1.434.000 1.192.000
Regnskap for  Blegen As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.242.000 1.898.000 2.514.000 2.682.000 2.189.000
Driftskostnader -644.000 -874.000 -931.000 -847.000 -752.000
Driftsresultat 599.000 1.025.000 1.583.000 1.835.000 1.438.000
Finansinntekter 711.000 735.000 1.236.000 -1.000 2.000
Finanskostnader -155.000 -527.000 -366.000 -88.000 0
Finans 556.000 208.000 870.000 -89.000 2.000
Resultat før skatt 1.154.000 1.232.000 2.453.000 1.746.000 1.439.000
Skattekostnad -149.000 -275.000 -381.000 -504.000 -403.000
Årsresultat 1.005.000 958.000 2.072.000 1.241.000 1.036.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 33.000 66.000 117.000 122.000
Sum omløpsmidler 3.419.000 3.417.000 3.283.000 2.307.000 2.058.000
Sum eiendeler 3.423.000 3.450.000 3.349.000 2.424.000 2.180.000
Sum opptjent egenkapital 2.538.000 3.033.000 2.825.000 1.404.000 1.162.000
Sum egenkapital 2.568.000 3.063.000 2.855.000 1.434.000 1.192.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 855.000 387.000 494.000 991.000 988.000
Sum gjeld og egenkapital 3.423.000 3.450.000 3.349.000 2.425.000 2.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.241.000 1.898.000 2.514.000 2.682.000 2.189.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.242.000 1.898.000 2.514.000 2.682.000 2.189.000
Varekostnad -1.000 0 -5.000 0 0
Lønninger -432.000 -626.000 -621.000 -612.000 -564.000
Avskrivning -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -218.000 -275.000 -205.000 -162.000
Driftskostnader -644.000 -874.000 -931.000 -847.000 -752.000
Driftsresultat 599.000 1.025.000 1.583.000 1.835.000 1.438.000
Finansinntekter 711.000 735.000 1.236.000 -1.000 2.000
Finanskostnader -155.000 -527.000 -366.000 -88.000 0
Finans 556.000 208.000 870.000 -89.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -750.000 -650.000 0 0
Årsresultat 1.005.000 958.000 2.072.000 1.241.000 1.036.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 33.000 63.000 93.000 122.000
Sum varige driftsmidler 4.000 33.000 63.000 93.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 25.000 0
Sum anleggsmidler 4.000 33.000 66.000 117.000 122.000
Varebeholdning 361.000 201.000 201.000 0 0
Kundefordringer 632.000 0 0 27.000 337.000
Andre fordringer 16.000 15.000 48.000 410.000 8.000
Sum investeringer 2.110.000 2.695.000 3.008.000 1.787.000 0
Kasse, bank 301.000 505.000 25.000 83.000 1.713.000
Sum omløpsmidler 3.419.000 3.417.000 3.283.000 2.307.000 2.058.000
Sum eiendeler 3.423.000 3.450.000 3.349.000 2.424.000 2.180.000
Sum opptjent egenkapital 2.538.000 3.033.000 2.825.000 1.404.000 1.162.000
Sum egenkapital 2.568.000 3.063.000 2.855.000 1.434.000 1.192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 4.000 14.000 10.000 3.000
Betalbar skatt 149.000 271.000 385.000 503.000 403.000
Skyldig offentlige avgifter 181.000 50.000 38.000 72.000 527.000
Utbytte -1.500.000 -750.000 -650.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 511.000 62.000 58.000 406.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 855.000 387.000 494.000 991.000 988.000
Sum gjeld og egenkapital 3.423.000 3.450.000 3.349.000 2.425.000 2.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.564.000 3.030.000 2.789.000 1.316.000 1.070.000
Likviditetsgrad 1 4 8.8 6.6 2.3 2.1
Likviditetsgrad 2 3.6 8.3 6.3 2.4 2.1
Soliditet 7 88.8 85.2 59.1 54.7
Resultatgrad 48.2 5 63.0 68.4 65.7
Rentedekningsgrad 3.9 1.9 7.7 20.8
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.2 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 38.3 5 84.2 75.6 66.1
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex