Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blehytter AS
Juridisk navn:  Blehytter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32760000
Gåsum Gåsum Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 889107642
Aksjekapital: 2.484.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/7/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Numedal Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.94%
Resultat  
  
-133.24%
Egenkapital  
  
-19.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.918.000 5.285.000 3.268.000 5.790.000 6.134.000
Resultat: -119.000 358.000 -884.000 -170.000 80.000
Egenkapital: -723.000 -604.000 -961.000 -77.000 93.000
Regnskap for  Blehytter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.918.000 5.285.000 3.268.000 5.790.000 6.134.000
Driftskostnader -5.028.000 -4.903.000 -4.124.000 -5.930.000 -6.020.000
Driftsresultat -109.000 382.000 -856.000 -140.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -25.000 -28.000 -30.000 -34.000
Finans -11.000 -25.000 -28.000 -30.000 -34.000
Resultat før skatt -119.000 358.000 -884.000 -170.000 80.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 358.000 -884.000 -170.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 51.000 124.000 320.000 498.000
Sum omløpsmidler 732.000 1.310.000 1.098.000 1.528.000 1.684.000
Sum eiendeler 882.000 1.361.000 1.222.000 1.848.000 2.182.000
Sum opptjent egenkapital -2.010.000 -1.891.000 -2.248.000 -1.364.000 -1.194.000
Sum egenkapital -723.000 -604.000 -961.000 -77.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 871.000 898.000 935.000 978.000 1.046.000
Sum kortsiktig gjeld 734.000 1.067.000 1.248.000 947.000 1.043.000
Sum gjeld og egenkapital 882.000 1.361.000 1.222.000 1.848.000 2.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.785.000 5.285.000 3.268.000 5.790.000 6.134.000
Andre inntekter 133.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.918.000 5.285.000 3.268.000 5.790.000 6.134.000
Varekostnad -2.295.000 -2.014.000 -1.389.000 -2.410.000 -2.234.000
Lønninger -2.117.000 -2.254.000 -1.797.000 -2.426.000 -2.709.000
Avskrivning -44.000 -73.000 -96.000 -194.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 -100.000 0 0
Andre driftskostnader -572.000 -562.000 -742.000 -900.000 -929.000
Driftskostnader -5.028.000 -4.903.000 -4.124.000 -5.930.000 -6.020.000
Driftsresultat -109.000 382.000 -856.000 -140.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -25.000 -28.000 -30.000 -34.000
Finans -11.000 -25.000 -28.000 -30.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 358.000 -884.000 -170.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 5.000 110.000 184.000
Fast eiendom 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 30.000 95.000 183.000 285.000
Sum varige driftsmidler 150.000 50.000 119.000 210.000 315.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 150.000 51.000 124.000 320.000 498.000
Varebeholdning 75.000 122.000 134.000 363.000 514.000
Kundefordringer 491.000 672.000 818.000 603.000 1.001.000
Andre fordringer 72.000 74.000 87.000 126.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 442.000 59.000 436.000 79.000
Sum omløpsmidler 732.000 1.310.000 1.098.000 1.528.000 1.684.000
Sum eiendeler 882.000 1.361.000 1.222.000 1.848.000 2.182.000
Sum opptjent egenkapital -2.010.000 -1.891.000 -2.248.000 -1.364.000 -1.194.000
Sum egenkapital -723.000 -604.000 -961.000 -77.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 0 300.000 0 158.000
Sum langsiktig gjeld 871.000 898.000 935.000 978.000 1.046.000
Leverandørgjeld 326.000 487.000 415.000 377.000 328.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 133.000 222.000 193.000 279.000 248.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 358.000 341.000 291.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 734.000 1.067.000 1.248.000 947.000 1.043.000
Sum gjeld og egenkapital 882.000 1.361.000 1.222.000 1.848.000 2.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 243.000 -150.000 581.000 641.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 0.9 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.8 1.3 1.2
Soliditet -44.4 -78.6 -4.2 4.3
Resultatgrad -2.2 7.2 -26.2 -2.4 1.8
Rentedekningsgrad -9.9 15.3 -30.6 -4.7 3.3
Gjeldsgrad -2.2 -3.3 -2.3 -25.0 22.5
Total kapitalrentabilitet -12.4 28.1 -7.6 5.2
Signatur
15.08.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex