Bleik Bygg
Juridisk navn:  Bleik Bygg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91777471
Gårdsveien 12 Gårdsveien 12 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 995998483
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/16/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
15.4%
Resultat  
  
281.18%
Egenkapital  
  
212.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010
Omsetning: 1.926.000 1.669.000 1.247.000 240.000
Resultat: 154.000 -85.000 -8.000 50.000
Egenkapital: 72.000 -64.000 21.000 36.000
Regnskap for  Bleik Bygg
Resultat 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 1.926.000 1.669.000 1.247.000 240.000
Driftskostnader -1.772.000 -1.754.000 -1.255.000 -190.000
Driftsresultat 155.000 -85.000 -8.000 50.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 154.000 -85.000 -8.000 50.000
Skattekostnad -19.000 0 -6.000 -15.000
Årsresultat 136.000 -85.000 -14.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 15.000 20.000 0
Sum omløpsmidler 260.000 301.000 236.000 157.000
Sum eiendeler 374.000 316.000 256.000 157.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 -64.000 21.000 36.000
Sum egenkapital 72.000 -64.000 21.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 302.000 379.000 234.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 315.000 255.000 158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.926.000 1.669.000 1.243.000 240.000
Andre inntekter 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 1.926.000 1.669.000 1.247.000 240.000
Varekostnad -527.000 -501.000 -369.000 -53.000
Lønninger -915.000 -1.032.000 -738.000 -117.000
Avskrivning -20.000 -5.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -216.000 -143.000 -20.000
Driftskostnader -1.772.000 -1.754.000 -1.255.000 -190.000
Driftsresultat 155.000 -85.000 -8.000 50.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 136.000 -85.000 -14.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 114.000 15.000 20.000 0
Sum varige driftsmidler 114.000 15.000 20.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 15.000 20.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 157.000 0 131.000 95.000
Andre fordringer 11.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 300.000 104.000 62.000
Sum omløpsmidler 260.000 301.000 236.000 157.000
Sum eiendeler 374.000 316.000 256.000 157.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 -64.000 21.000 36.000
Sum egenkapital 72.000 -64.000 21.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 50.000 42.000 29.000
Betalbar skatt 19.000 0 6.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 133.000 121.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 197.000 65.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 379.000 234.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 315.000 255.000 158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -42.000 -78.000 2.000 35.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.1 1.3
Soliditet 19.3 -20.3 8.2 22.8
Resultatgrad 8.0 -5.1 -0.6 20.8
Rentedekningsgrad -84.0
Gjeldsgrad 4.2 -5.9 11.1 3.4
Total kapitalrentabilitet 41.4 -26.7 -3.1 31.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex