Bleik Bygg As
Juridisk navn:  Bleik Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gårdsveien 12 Gårdsveien 12 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 913837363
Aksjekapital: 71.790 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/21/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.82%
Resultat  
  
-75.41%
Egenkapital  
  
26.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.306.000 2.988.000 2.413.000 2.562.000 2.185.000
Resultat: 60.000 244.000 2.000 2.000 -117.000
Egenkapital: 194.000 153.000 -56.000 -58.000 -60.000
Regnskap for  Bleik Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.306.000 2.988.000 2.413.000 2.562.000 2.185.000
Driftskostnader -2.246.000 -2.741.000 -2.409.000 -2.559.000 -2.301.000
Driftsresultat 60.000 248.000 3.000 3.000 -116.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 60.000 244.000 2.000 2.000 -117.000
Skattekostnad -18.000 -36.000 0 0 0
Årsresultat 42.000 208.000 2.000 2.000 -117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 88.000 99.000 71.000 122.000
Sum omløpsmidler 294.000 441.000 230.000 134.000 149.000
Sum eiendeler 420.000 529.000 329.000 205.000 271.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -128.000 -130.000 -132.000
Sum egenkapital 194.000 153.000 -56.000 -58.000 -60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 225.000 376.000 384.000 263.000 331.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 529.000 328.000 205.000 271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.278.000 2.988.000 2.403.000 2.562.000 2.185.000
Andre inntekter 28.000 0 10.000 0 0
Driftsinntekter 2.306.000 2.988.000 2.413.000 2.562.000 2.185.000
Varekostnad -752.000 -839.000 -907.000 -931.000 -724.000
Lønninger -932.000 -1.547.000 -1.087.000 -1.238.000 -1.164.000
Avskrivning -32.000 -36.000 -24.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -530.000 -319.000 -391.000 -364.000 -387.000
Driftskostnader -2.246.000 -2.741.000 -2.409.000 -2.559.000 -2.301.000
Driftsresultat 60.000 248.000 3.000 3.000 -116.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 208.000 2.000 2.000 -117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.000 13.000 20.000 27.000 33.000
Maskiner anlegg 45.000 21.000 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 53.000 79.000 44.000 88.000
Sum varige driftsmidler 126.000 88.000 99.000 71.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 126.000 88.000 99.000 71.000 122.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48.000 64.000 75.000 87.000 17.000
Andre fordringer 48.000 45.000 33.000 21.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 198.000 332.000 122.000 27.000 118.000
Sum omløpsmidler 294.000 441.000 230.000 134.000 149.000
Sum eiendeler 420.000 529.000 329.000 205.000 271.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -128.000 -130.000 -132.000
Sum egenkapital 194.000 153.000 -56.000 -58.000 -60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 43.000 11.000 214.000 85.000 86.000
Betalbar skatt 18.000 36.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 158.000 51.000 38.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 171.000 120.000 141.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 225.000 376.000 384.000 263.000 331.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 529.000 328.000 205.000 271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 65.000 -154.000 -129.000 -182.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 0.6 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0.6 0.6 0.5
Soliditet 46.3 28.9 -17.1 -28.3 -22.1
Resultatgrad 2.6 8.3 0.1 0.1 -5.3
Rentedekningsgrad 6 3 3.0 -116.0
Gjeldsgrad 1.2 2.5 -6.9 -4.5 -5.5
Total kapitalrentabilitet 14.3 46.9 0.9 1.5 -42.8
Signatur
04.07.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex