Bleik Eiendom As
Juridisk navn:  Bleik Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gårdsveien 41 Gårdsveien 41 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 911601095
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
12.5%
Egenkapital  
  
-55.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 180.000 180.000 180.000 130.000 120.000
Resultat: -21.000 -24.000 23.000 -80.000 -53.000
Egenkapital: -145.000 -93.000 -69.000 -92.000 -12.000
Regnskap for  Bleik Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 180.000 180.000 180.000 130.000 120.000
Driftskostnader -142.000 -145.000 -99.000 -159.000 -113.000
Driftsresultat 39.000 36.000 82.000 -29.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -60.000 -59.000 -51.000 -61.000
Finans -60.000 -60.000 -59.000 -51.000 -61.000
Resultat før skatt -21.000 -24.000 23.000 -80.000 -53.000
Skattekostnad -32.000 0 0 0 3.000
Årsresultat -52.000 -24.000 23.000 -80.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.141.000 1.204.000 1.266.000 1.329.000 1.454.000
Sum omløpsmidler 76.000 60.000 62.000 86.000 12.000
Sum eiendeler 1.217.000 1.264.000 1.328.000 1.415.000 1.466.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -123.000 -99.000 -122.000 -42.000
Sum egenkapital -145.000 -93.000 -69.000 -92.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 1.338.000 1.347.000 1.387.000 1.426.000 1.466.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 10.000 10.000 81.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.264.000 1.328.000 1.415.000 1.466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 180.000 180.000 180.000 130.000 120.000
Driftsinntekter 180.000 180.000 180.000 130.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.000 0 0 0 0
Avskrivning -63.000 -63.000 -63.000 -125.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -82.000 -36.000 -34.000 -50.000
Driftskostnader -142.000 -145.000 -99.000 -159.000 -113.000
Driftsresultat 39.000 36.000 82.000 -29.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -60.000 -59.000 -51.000 -61.000
Finans -60.000 -60.000 -59.000 -51.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -52.000 -24.000 23.000 -80.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.141.000 1.204.000 1.266.000 1.329.000 1.454.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.141.000 1.204.000 1.266.000 1.329.000 1.454.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.141.000 1.204.000 1.266.000 1.329.000 1.454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 60.000 62.000 86.000 11.000
Sum omløpsmidler 76.000 60.000 62.000 86.000 12.000
Sum eiendeler 1.217.000 1.264.000 1.328.000 1.415.000 1.466.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -123.000 -99.000 -122.000 -42.000
Sum egenkapital -145.000 -93.000 -69.000 -92.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.338.000 1.347.000 1.387.000 1.426.000 1.466.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 10.000 10.000 81.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 10.000 10.000 81.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.264.000 1.328.000 1.415.000 1.466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 50.000 52.000 5.000 0
Likviditetsgrad 1 3 6 6.2 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 3 6 6.2 1.1 1.1
Soliditet -11.9 -7.4 -5.2 -6.5 -0.8
Resultatgrad 21.7 2 45.6 -22.3 6.7
Rentedekningsgrad 0.7 0.6 1.4 -0.6 0.1
Gjeldsgrad -9.4 -14.6 -20.2 -16.4 -123.2
Total kapitalrentabilitet 3.2 2.8 6.2 -2.0 0.5
Signatur
26.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex