Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleik Fisk As
Juridisk navn:  Bleik Fisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fiskeværsveien 120 Fiskeværsveien 120 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 917030847
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/10/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.9%
Resultat  
  
-52.92%
Egenkapital  
  
28.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 3.431.000 3.646.000 163.000
Resultat: 676.000 1.436.000 -403.000
Egenkapital: 2.340.000 1.827.000 597.000
Regnskap for  Bleik Fisk As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.431.000 3.646.000 163.000
Driftskostnader -2.652.000 -2.082.000 -510.000
Driftsresultat 780.000 1.563.000 -347.000
Finansinntekter 16.000 1.000 1.000
Finanskostnader -120.000 -127.000 -56.000
Finans -104.000 -126.000 -55.000
Resultat før skatt 676.000 1.436.000 -403.000
Skattekostnad -163.000 -207.000 0
Årsresultat 513.000 1.230.000 -403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.308.000 3.169.000 2.982.000
Sum omløpsmidler 1.862.000 1.669.000 611.000
Sum eiendeler 5.170.000 4.838.000 3.593.000
Sum opptjent egenkapital 1.340.000 827.000 -403.000
Sum egenkapital 2.340.000 1.827.000 597.000
Sum langsiktig gjeld 2.465.000 2.658.000 2.852.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 353.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 5.171.000 4.838.000 3.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.351.000 3.646.000 0
Andre inntekter 80.000 0 163.000
Driftsinntekter 3.431.000 3.646.000 163.000
Varekostnad -59.000 -162.000 0
Lønninger -267.000 -214.000 -43.000
Avskrivning -223.000 -143.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.103.000 -1.563.000 -429.000
Driftskostnader -2.652.000 -2.082.000 -510.000
Driftsresultat 780.000 1.563.000 -347.000
Finansinntekter 16.000 1.000 1.000
Finanskostnader -120.000 -127.000 -56.000
Finans -104.000 -126.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 513.000 1.230.000 -403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.742.000 2.926.000 2.782.000
Maskiner anlegg 47.000 62.000 0
Driftsløsøre 119.000 78.000 0
Sum varige driftsmidler 2.908.000 3.066.000 2.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 103.000 200.000
Sum anleggsmidler 3.308.000 3.169.000 2.982.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 486.000 1.175.000 0
Andre fordringer 39.000 0 102.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.338.000 494.000 509.000
Sum omløpsmidler 1.862.000 1.669.000 611.000
Sum eiendeler 5.170.000 4.838.000 3.593.000
Sum opptjent egenkapital 1.340.000 827.000 -403.000
Sum egenkapital 2.340.000 1.827.000 597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.465.000 2.658.000 2.852.000
Leverandørgjeld 124.000 51.000 116.000
Betalbar skatt 163.000 207.000 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 86.000 22.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 10.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 353.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 5.171.000 4.838.000 3.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.496.000 1.316.000 467.000
Likviditetsgrad 1 5.1 4.7 4.2
Likviditetsgrad 2 5.1 4.7 4.2
Soliditet 45.3 37.8 16.6
Resultatgrad 22.7 42.9 -212.9
Rentedekningsgrad 6.5 12.3 -6.2
Gjeldsgrad 1.2 1.6 5
Total kapitalrentabilitet 15.4 32.3 -9.6
Signatur
18.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex