Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleik Fisk As
Juridisk navn:  Bleik Fisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fiskeværsveien 120 Fiskeværsveien 120 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 917030847
Aksjekapital: 1.950.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/10/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.61%
Resultat  
  
-116.12%
Egenkapital  
  
35.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.452.000 3.431.000 3.646.000 163.000
Resultat: -109.000 676.000 1.436.000 -403.000
Egenkapital: 3.171.000 2.340.000 1.827.000 597.000
Regnskap for  Bleik Fisk As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.452.000 3.431.000 3.646.000 163.000
Driftskostnader -3.416.000 -2.652.000 -2.082.000 -510.000
Driftsresultat 36.000 780.000 1.563.000 -347.000
Finansinntekter 1.000 16.000 1.000 1.000
Finanskostnader -146.000 -120.000 -127.000 -56.000
Finans -145.000 -104.000 -126.000 -55.000
Resultat før skatt -109.000 676.000 1.436.000 -403.000
Skattekostnad -10.000 -163.000 -207.000 0
Årsresultat -119.000 513.000 1.230.000 -403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.993.000 3.308.000 3.169.000 2.982.000
Sum omløpsmidler 1.933.000 1.862.000 1.669.000 611.000
Sum eiendeler 7.926.000 5.170.000 4.838.000 3.593.000
Sum opptjent egenkapital 1.221.000 1.340.000 827.000 -403.000
Sum egenkapital 3.171.000 2.340.000 1.827.000 597.000
Sum langsiktig gjeld 4.378.000 2.465.000 2.658.000 2.852.000
Sum kortsiktig gjeld 377.000 366.000 353.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 7.926.000 5.171.000 4.838.000 3.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.303.000 3.351.000 3.646.000 0
Andre inntekter 149.000 80.000 0 163.000
Driftsinntekter 3.452.000 3.431.000 3.646.000 163.000
Varekostnad 0 -59.000 -162.000 0
Lønninger -311.000 -267.000 -214.000 -43.000
Avskrivning -285.000 -223.000 -143.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.820.000 -2.103.000 -1.563.000 -429.000
Driftskostnader -3.416.000 -2.652.000 -2.082.000 -510.000
Driftsresultat 36.000 780.000 1.563.000 -347.000
Finansinntekter 1.000 16.000 1.000 1.000
Finanskostnader -146.000 -120.000 -127.000 -56.000
Finans -145.000 -104.000 -126.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 513.000 1.230.000 -403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.617.000 2.742.000 2.926.000 2.782.000
Maskiner anlegg 502.000 47.000 62.000 0
Driftsløsøre 47.000 119.000 78.000 0
Sum varige driftsmidler 4.166.000 2.908.000 3.066.000 2.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.826.000 400.000 103.000 200.000
Sum anleggsmidler 5.993.000 3.308.000 3.169.000 2.982.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.010.000 486.000 1.175.000 0
Andre fordringer 260.000 39.000 0 102.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 663.000 1.338.000 494.000 509.000
Sum omløpsmidler 1.933.000 1.862.000 1.669.000 611.000
Sum eiendeler 7.926.000 5.170.000 4.838.000 3.593.000
Sum opptjent egenkapital 1.221.000 1.340.000 827.000 -403.000
Sum egenkapital 3.171.000 2.340.000 1.827.000 597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.378.000 2.465.000 2.658.000 2.852.000
Leverandørgjeld 269.000 124.000 51.000 116.000
Betalbar skatt 0 163.000 207.000 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 17.000 86.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 61.000 10.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 377.000 366.000 353.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 7.926.000 5.171.000 4.838.000 3.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.556.000 1.496.000 1.316.000 467.000
Likviditetsgrad 1 5.1 5.1 4.7 4.2
Likviditetsgrad 2 5.1 5.1 4.7 4.2
Soliditet 4 45.3 37.8 16.6
Resultatgrad 1 22.7 42.9 -212.9
Rentedekningsgrad 0.2 6.5 12.3 -6.2
Gjeldsgrad 1.5 1.2 1.6 5
Total kapitalrentabilitet 0.5 15.4 32.3 -9.6
Signatur
27.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex