Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleik Og Omegn Montessori Skolelag
Juridisk navn:  Bleik Og Omegn Montessori Skolelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90248798
V/Odd Arne Andreassen Gårdsveien 95 V/Odd Arne Andreassen Gårdsveien 95 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 994627988
Aksjekapital: 163.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 9/16/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.83%
Resultat  
  
2.04%
Egenkapital  
  
-36.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.648.000 7.803.000 7.560.000 7.737.000 7.384.000
Resultat: -192.000 -196.000 24.000 234.000 -16.000
Egenkapital: 341.000 533.000 729.000 704.000 470.000
Regnskap for  Bleik Og Omegn Montessori Skolelag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.648.000 7.803.000 7.560.000 7.737.000 7.384.000
Driftskostnader -8.694.000 -7.837.000 -7.334.000 -7.250.000 -7.130.000
Driftsresultat -47.000 -34.000 227.000 487.000 254.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -146.000 -163.000 -203.000 -254.000 -271.000
Finans -145.000 -162.000 -202.000 -253.000 -270.000
Resultat før skatt -192.000 -196.000 24.000 234.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -192.000 -196.000 24.000 234.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.937.000 4.092.000 4.317.000 4.474.000 4.644.000
Sum omløpsmidler 687.000 959.000 682.000 842.000 768.000
Sum eiendeler 4.624.000 5.051.000 4.999.000 5.316.000 5.412.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 369.000 565.000 541.000 307.000
Sum egenkapital 341.000 533.000 729.000 704.000 470.000
Sum langsiktig gjeld 3.074.000 3.317.000 3.550.000 3.680.000 3.941.000
Sum kortsiktig gjeld 1.209.000 1.201.000 721.000 932.000 1.001.000
Sum gjeld og egenkapital 4.624.000 5.050.000 4.999.000 5.316.000 5.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.648.000 7.803.000 7.560.000 7.737.000 7.384.000
Driftsinntekter 8.648.000 7.803.000 7.560.000 7.737.000 7.384.000
Varekostnad -8.000 0 0 0 0
Lønninger -7.048.000 -6.251.000 -5.847.000 -5.572.000 -5.350.000
Avskrivning -219.000 -225.000 -265.000 -382.000 -363.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.419.000 -1.361.000 -1.222.000 -1.296.000 -1.417.000
Driftskostnader -8.694.000 -7.837.000 -7.334.000 -7.250.000 -7.130.000
Driftsresultat -47.000 -34.000 227.000 487.000 254.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -146.000 -163.000 -203.000 -254.000 -271.000
Finans -145.000 -162.000 -202.000 -253.000 -270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -192.000 -196.000 24.000 234.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.877.000 4.079.000 4.281.000 4.358.000 4.460.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 13.000 36.000 116.000 184.000
Sum varige driftsmidler 3.937.000 4.092.000 4.317.000 4.474.000 4.644.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.937.000 4.092.000 4.317.000 4.474.000 4.644.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 22.000 45.000 349.000 314.000
Andre fordringer 218.000 304.000 5.000 125.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 443.000 633.000 632.000 367.000 329.000
Sum omløpsmidler 687.000 959.000 682.000 842.000 768.000
Sum eiendeler 4.624.000 5.051.000 4.999.000 5.316.000 5.412.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 369.000 565.000 541.000 307.000
Sum egenkapital 341.000 533.000 729.000 704.000 470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.074.000 3.317.000 3.550.000 3.680.000 3.941.000
Leverandørgjeld 331.000 411.000 80.000 174.000 186.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 179.000 186.000 89.000 110.000 274.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 700.000 604.000 552.000 647.000 542.000
Sum kortsiktig gjeld 1.209.000 1.201.000 721.000 932.000 1.001.000
Sum gjeld og egenkapital 4.624.000 5.050.000 4.999.000 5.316.000 5.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -522.000 -242.000 -39.000 -90.000 -233.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.9 1.0 0.8
Soliditet 7.4 10.6 14.6 13.2 8.7
Resultatgrad -0.5 -0.4 3 6.3 3.4
Rentedekningsgrad -0.3 -0.2 1.1 1.9 0.9
Gjeldsgrad 12.6 8.5 5.9 6.6 10.5
Total kapitalrentabilitet -0.7 4.6 9.2 4.7
Signatur
25.04.2012
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ODD ARNE ANDREASSEN
PETTER ANDREAS PETTERSEN
Prokurister
25.04.2012
STYRELEDER, NESTLEDER OG KASSERER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex