Bleik Trading AS
Juridisk navn:  Bleik Trading AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76142200
Skoleveien 45 Skoleveien 45 Fax: 76148638
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 990551200
Aksjekapital: 875.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/16/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.3%
Resultat  
  
-96.5%
Egenkapital  
  
0.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.561.000 10.324.000 9.263.000 8.434.000 8.792.000
Resultat: 13.000 371.000 276.000 -52.000 1.389.000
Egenkapital: 1.442.000 1.433.000 1.151.000 940.000 792.000
Regnskap for  Bleik Trading AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.561.000 10.324.000 9.263.000 8.434.000 8.792.000
Driftskostnader -10.449.000 -9.850.000 -8.888.000 -8.410.000 -7.174.000
Driftsresultat 113.000 475.000 375.000 25.000 1.618.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000 5.000 0
Finanskostnader -103.000 -108.000 -102.000 -82.000 -229.000
Finans -100.000 -104.000 -100.000 -77.000 -229.000
Resultat før skatt 13.000 371.000 276.000 -52.000 1.389.000
Skattekostnad -5.000 -88.000 -65.000 25.000 -321.000
Årsresultat 8.000 282.000 211.000 -27.000 1.069.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.707.000 3.003.000 3.059.000 1.420.000 1.475.000
Sum omløpsmidler 2.326.000 2.190.000 1.790.000 1.570.000 1.842.000
Sum eiendeler 6.033.000 5.193.000 4.849.000 2.990.000 3.317.000
Sum opptjent egenkapital 567.000 558.000 276.000 65.000 92.000
Sum egenkapital 1.442.000 1.433.000 1.151.000 940.000 792.000
Sum langsiktig gjeld 2.681.000 2.839.000 3.030.000 1.318.000 1.458.000
Sum kortsiktig gjeld 1.911.000 921.000 669.000 732.000 1.067.000
Sum gjeld og egenkapital 6.034.000 5.193.000 4.850.000 2.990.000 3.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.494.000 10.227.000 9.114.000 8.297.000 7.260.000
Andre inntekter 67.000 98.000 149.000 137.000 1.532.000
Driftsinntekter 10.561.000 10.324.000 9.263.000 8.434.000 8.792.000
Varekostnad -7.228.000 -6.904.000 -6.411.000 -6.084.000 -4.947.000
Lønninger -2.305.000 -2.157.000 -1.823.000 -1.681.000 -1.274.000
Avskrivning -165.000 -149.000 -87.000 -95.000 -203.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -751.000 -640.000 -567.000 -550.000 -750.000
Driftskostnader -10.449.000 -9.850.000 -8.888.000 -8.410.000 -7.174.000
Driftsresultat 113.000 475.000 375.000 25.000 1.618.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000 5.000 0
Finanskostnader -103.000 -108.000 -102.000 -82.000 -229.000
Finans -100.000 -104.000 -100.000 -77.000 -229.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -887.000
Årsresultat 8.000 282.000 211.000 -27.000 1.069.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.109.000 2.957.000 2.997.000 1.388.000 1.436.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 598.000 47.000 62.000 32.000 39.000
Sum varige driftsmidler 3.707.000 3.003.000 3.059.000 1.420.000 1.475.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.707.000 3.003.000 3.059.000 1.420.000 1.475.000
Varebeholdning 526.000 416.000 405.000 539.000 750.000
Kundefordringer 167.000 136.000 0 0 0
Andre fordringer 516.000 110.000 149.000 87.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.116.000 1.528.000 1.236.000 944.000 1.035.000
Sum omløpsmidler 2.326.000 2.190.000 1.790.000 1.570.000 1.842.000
Sum eiendeler 6.033.000 5.193.000 4.849.000 2.990.000 3.317.000
Sum opptjent egenkapital 567.000 558.000 276.000 65.000 92.000
Sum egenkapital 1.442.000 1.433.000 1.151.000 940.000 792.000
Sum avsetninger til forpliktelser 56.000 64.000 105.000 137.000 207.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.681.000 2.839.000 3.030.000 1.318.000 1.458.000
Leverandørgjeld 1.538.000 402.000 276.000 341.000 223.000
Betalbar skatt 13.000 130.000 97.000 45.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 128.000 170.000 98.000 160.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 -887.000
Annen kortsiktig gjeld 232.000 220.000 198.000 186.000 670.000
Sum kortsiktig gjeld 1.911.000 921.000 669.000 732.000 1.067.000
Sum gjeld og egenkapital 6.034.000 5.193.000 4.850.000 2.990.000 3.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 415.000 1.269.000 1.121.000 838.000 775.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.4 2.7 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.9 2.1 1.5 1.1
Soliditet 23.9 27.6 23.7 31.4 23.9
Resultatgrad 1.1 4.6 4 0.3 18.4
Rentedekningsgrad 1.1 4.4 3.7 0.4 7.1
Gjeldsgrad 3.2 2.6 3.2 2.2 3.2
Total kapitalrentabilitet 1.9 9.2 7.8 1.0 48.8
Signatur
28.04.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex