Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleikehidleren Invest As
Juridisk navn:  Bleikehidleren Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bleikehidleren 1 Bleikehidleren 1 Fax:
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 921296886
Aksjekapital: 44.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2018 3
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 758.000
Egenkapital: 2.549.000
Regnskap for  Bleikehidleren Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 762.000
Finanskostnader -4.000
Finans 758.000
Resultat før skatt 758.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 758.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000
Sum omløpsmidler 4.622.000
Sum eiendeler 4.702.000
Sum opptjent egenkapital 2.505.000
Sum egenkapital 2.549.000
Sum langsiktig gjeld 1.427.000
Sum kortsiktig gjeld 726.000
Sum gjeld og egenkapital 4.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 762.000
Finanskostnader -4.000
Finans 758.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 758.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 80.000
Sum anleggsmidler 80.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 3.812.000
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 4.622.000
Sum eiendeler 4.702.000
Sum opptjent egenkapital 2.505.000
Sum egenkapital 2.549.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 726.000
Sum langsiktig gjeld 1.427.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 726.000
Sum gjeld og egenkapital 4.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.896.000
Likviditetsgrad 1 6.4
Likviditetsgrad 2 6.4
Soliditet 54.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 16.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex