Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleikeråsen Boligsameie
Juridisk navn:  Bleikeråsen Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67574000
V/ Asker Og Bærum Bbl Postboks 385 Kinoveien 3 A Fax: 67547375
1301 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 975683923
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/14/1985
Foretakstype: ESEK
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Asker Og Bærum Boligbyggelag Ba
Utvikling:
Omsetning  
  
2.03%
Resultat  
  
-209.33%
Egenkapital  
  
-12.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.487.000 8.318.000 8.326.000 8.326.000 7.941.000
Resultat: -1.371.000 1.254.000 613.000 -4.906.000 156.000
Egenkapital: -11.977.000 -10.606.000 -11.860.000 -12.474.000 -7.568.000
Regnskap for  Bleikeråsen Boligsameie
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.487.000 8.318.000 8.326.000 8.326.000 7.941.000
Driftskostnader -9.448.000 -6.656.000 -7.259.000 -12.826.000 -7.331.000
Driftsresultat -961.000 1.662.000 1.067.000 -4.500.000 610.000
Finansinntekter 8.000 14.000 12.000 23.000 51.000
Finanskostnader -418.000 -422.000 -466.000 -428.000 -505.000
Finans -410.000 -408.000 -454.000 -405.000 -454.000
Resultat før skatt -1.371.000 1.254.000 613.000 -4.906.000 156.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.371.000 1.254.000 613.000 -4.906.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.000 72.000 90.000 0 0
Sum omløpsmidler 854.000 2.585.000 1.498.000 1.385.000 2.461.000
Sum eiendeler 984.000 2.657.000 1.588.000 1.385.000 2.461.000
Sum opptjent egenkapital 11.977.000 -10.606.000 -11.860.000 -12.474.000 -7.568.000
Sum egenkapital -11.977.000 -10.606.000 -11.860.000 -12.474.000 -7.568.000
Sum langsiktig gjeld 11.812.000 12.326.000 12.826.000 9.143.000 9.201.000
Sum kortsiktig gjeld 1.150.000 937.000 623.000 4.716.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 24.939.000 2.657.000 1.589.000 1.385.000 2.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.487.000 8.318.000 8.326.000 8.326.000 7.941.000
Driftsinntekter 8.487.000 8.318.000 8.326.000 8.326.000 7.941.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -937.000 -794.000 -1.016.000 -915.000 -629.000
Avskrivning -19.000 -19.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.492.000 -5.843.000 -6.240.000 -11.911.000 -6.702.000
Driftskostnader -9.448.000 -6.656.000 -7.259.000 -12.826.000 -7.331.000
Driftsresultat -961.000 1.662.000 1.067.000 -4.500.000 610.000
Finansinntekter 8.000 14.000 12.000 23.000 51.000
Finanskostnader -418.000 -422.000 -466.000 -428.000 -505.000
Finans -410.000 -408.000 -454.000 -405.000 -454.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.371.000 1.254.000 613.000 -4.906.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 71.000 90.000 0 0
Sum varige driftsmidler 130.000 71.000 90.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 130.000 72.000 90.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 367.000 507.000 273.000 218.000 425.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 488.000 2.078.000 1.226.000 1.168.000 2.036.000
Sum omløpsmidler 854.000 2.585.000 1.498.000 1.385.000 2.461.000
Sum eiendeler 984.000 2.657.000 1.588.000 1.385.000 2.461.000
Sum opptjent egenkapital 11.977.000 -10.606.000 -11.860.000 -12.474.000 -7.568.000
Sum egenkapital -11.977.000 -10.606.000 -11.860.000 -12.474.000 -7.568.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.812.000 12.326.000 12.826.000 9.143.000 9.201.000
Leverandørgjeld 874.000 655.000 334.000 470.000 535.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 276.000 283.000 289.000 4.246.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 1.150.000 937.000 623.000 4.716.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 24.939.000 2.657.000 1.589.000 1.385.000 2.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -296.000 1.648.000 875.000 -3.331.000 1.633.000
Likviditetsgrad 1 0.7 2.8 2.4 0.3 3.0
Likviditetsgrad 2 0.7 2.8 2.4 0.3 3.0
Soliditet -1215.9 -399.2 -746.4 -900.6 -307.5
Resultatgrad -11.3 2 12.8 -54.0 7.7
Rentedekningsgrad -2.3 3.9 2.3 -10.5 1.3
Gjeldsgrad -1.1 -1.3 -1.1 -1.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet -96.8 63.1 67.9 -323.2 26.9
Signatur
17.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex