Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleiker Legekontor As
Juridisk navn:  Bleiker Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strømliveien 51 Morellveien 1 Fax:
3047 Drammen 1387 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 912506398
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/5/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.73%
Resultat  
  
-84.04%
Egenkapital  
  
364.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.826.000 2.394.000 2.339.000 1.816.000 810.000
Resultat: 45.000 282.000 111.000 7.000 -29.000
Egenkapital: 130.000 28.000 16.000 -91.000 -98.000
Regnskap for  Bleiker Legekontor As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.826.000 2.394.000 2.339.000 1.816.000 810.000
Driftskostnader -1.781.000 -2.113.000 -2.227.000 -1.808.000 -838.000
Driftsresultat 45.000 281.000 111.000 7.000 -29.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 45.000 282.000 111.000 7.000 -29.000
Skattekostnad 57.000 -68.000 -4.000 0 8.000
Årsresultat 103.000 214.000 107.000 7.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 86.000 116.000 134.000 347.000
Sum omløpsmidler 412.000 793.000 434.000 86.000 45.000
Sum eiendeler 474.000 879.000 550.000 220.000 392.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 -2.000 -14.000 -121.000 -128.000
Sum egenkapital 130.000 28.000 16.000 -91.000 -98.000
Sum langsiktig gjeld 254.000 254.000 -2.000 -2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 598.000 535.000 312.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 880.000 549.000 219.000 392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.155.000 2.394.000 2.339.000 1.816.000 760.000
Andre inntekter 671.000 0 0 0 50.000
Driftsinntekter 1.826.000 2.394.000 2.339.000 1.816.000 810.000
Varekostnad -428.000 0 -178.000 -830.000 -44.000
Lønninger -904.000 -1.590.000 -1.617.000 -609.000 -354.000
Avskrivning -24.000 -29.000 -18.000 -18.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -494.000 -414.000 -351.000 -391.000
Driftskostnader -1.781.000 -2.113.000 -2.227.000 -1.808.000 -838.000
Driftsresultat 45.000 281.000 111.000 7.000 -29.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat 103.000 214.000 107.000 7.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 2.000 2.000 2.000 172.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 54.000 72.000 115.000
Sum varige driftsmidler 0 24.000 54.000 72.000 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum anleggsmidler 62.000 86.000 116.000 134.000 347.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 26.000 12.000 35.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 403.000 767.000 422.000 51.000 45.000
Sum omløpsmidler 412.000 793.000 434.000 86.000 45.000
Sum eiendeler 474.000 879.000 550.000 220.000 392.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 -2.000 -14.000 -121.000 -128.000
Sum egenkapital 130.000 28.000 16.000 -91.000 -98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 -2.000
Sum langsiktig gjeld 254.000 254.000 -2.000 -2.000 0
Leverandørgjeld 55.000 25.000 0 4.000 9.000
Betalbar skatt -70.000 59.000 0 -4.000 162.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 146.000 131.000 37.000 7.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 168.000 405.000 275.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 598.000 535.000 312.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 880.000 549.000 219.000 392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 323.000 195.000 -101.000 -226.000 -445.000
Likviditetsgrad 1 4.6 1.3 0.8 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 4.6 1.3 0.8 0.3 0.1
Soliditet 27.5 3.2 2.9 -41.6 -25.0
Resultatgrad 2.5 11.7 4.7 0.4 -3.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 30.4 33.3 -3.4 -5.0
Total kapitalrentabilitet 9.5 3 20.2 3.2 -7.4
Signatur
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex