Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleiker & Asker Sentrum Begravelsesbyrå As
Juridisk navn:  Bleiker & Asker Sentrum Begravelsesbyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66759000
Knud Askers Vei 5 Knud Askers Vei 5 Fax: 66759001
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 888048782
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/18/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Rk Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.64%
Resultat  
  
-344.68%
Egenkapital  
  
-101.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.864.000 7.274.000 5.700.000 7.113.000 7.033.000
Resultat: -460.000 188.000 -144.000 -95.000 -57.000
Egenkapital: -915.000 -455.000 -643.000 -499.000 -404.000
Regnskap for  Bleiker & Asker Sentrum Begravelsesbyrå As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.864.000 7.274.000 5.700.000 7.113.000 7.033.000
Driftskostnader -7.245.000 -7.016.000 -5.796.000 -7.185.000 -7.059.000
Driftsresultat -381.000 259.000 -96.000 -72.000 -26.000
Finansinntekter -4.000 1.000 2.000 6.000 2.000
Finanskostnader -75.000 -72.000 -49.000 -29.000 -32.000
Finans -79.000 -71.000 -47.000 -23.000 -30.000
Resultat før skatt -460.000 188.000 -144.000 -95.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -460.000 188.000 -144.000 -95.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 836.000 893.000 1.142.000 362.000 273.000
Sum omløpsmidler 420.000 583.000 303.000 634.000 637.000
Sum eiendeler 1.256.000 1.476.000 1.445.000 996.000 910.000
Sum opptjent egenkapital -1.015.000 -555.000 -743.000 -599.000 -504.000
Sum egenkapital -915.000 -455.000 -643.000 -499.000 -404.000
Sum langsiktig gjeld 961.000 961.000 1.023.000 229.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 1.209.000 970.000 1.066.000 1.266.000 1.255.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.476.000 1.446.000 996.000 910.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.822.000 7.106.000 5.313.000 6.843.000 6.971.000
Andre inntekter 42.000 168.000 387.000 270.000 62.000
Driftsinntekter 6.864.000 7.274.000 5.700.000 7.113.000 7.033.000
Varekostnad -2.874.000 -2.907.000 -2.273.000 -3.050.000 -2.938.000
Lønninger -3.130.000 -3.034.000 -2.516.000 -2.993.000 -2.910.000
Avskrivning -283.000 -250.000 -180.000 -199.000 -195.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -958.000 -825.000 -827.000 -943.000 -1.016.000
Driftskostnader -7.245.000 -7.016.000 -5.796.000 -7.185.000 -7.059.000
Driftsresultat -381.000 259.000 -96.000 -72.000 -26.000
Finansinntekter -4.000 1.000 2.000 6.000 2.000
Finanskostnader -75.000 -72.000 -49.000 -29.000 -32.000
Finans -79.000 -71.000 -47.000 -23.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -460.000 188.000 -144.000 -95.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 832.000 893.000 1.142.000 362.000 273.000
Sum varige driftsmidler 832.000 893.000 1.142.000 362.000 273.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 836.000 893.000 1.142.000 362.000 273.000
Varebeholdning 128.000 90.000 94.000 93.000 144.000
Kundefordringer 191.000 294.000 66.000 173.000 320.000
Andre fordringer 95.000 74.000 43.000 330.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 126.000 101.000 37.000 62.000
Sum omløpsmidler 420.000 583.000 303.000 634.000 637.000
Sum eiendeler 1.256.000 1.476.000 1.445.000 996.000 910.000
Sum opptjent egenkapital -1.015.000 -555.000 -743.000 -599.000 -504.000
Sum egenkapital -915.000 -455.000 -643.000 -499.000 -404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 272.000 210.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 961.000 961.000 1.023.000 229.000 59.000
Leverandørgjeld 621.000 390.000 379.000 536.000 332.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 239.000 293.000 169.000 202.000 286.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 349.000 287.000 246.000 317.000 464.000
Sum kortsiktig gjeld 1.209.000 970.000 1.066.000 1.266.000 1.255.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.476.000 1.446.000 996.000 910.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -789.000 -387.000 -763.000 -632.000 -618.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.3 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.2 0.5 0.4
Soliditet -72.9 -30.8 -44.5 -50.1 -44.4
Resultatgrad -5.6 3.6 -1.7 -1.0 -0.4
Rentedekningsgrad -5.1 3.6 -2.3 -0.8
Gjeldsgrad -2.4 -4.2 -3.2 -3.0 -3.3
Total kapitalrentabilitet -30.7 17.6 -6.5 -6.6 -2.6
Signatur
21.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex