Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleikerhaugen 1 As
Juridisk navn:  Bleikerhaugen 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91668800
Bleikerveien 17 Bleikerveien 17 Fax:
1387 Asker 1387 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 999332730
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-171.84%
Egenkapital  
  
-1.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 39.000.000 0 0 0
Resultat: -74.000 103.000 -66.000 -10.000 -6.000
Egenkapital: 493.000 500.000 422.000 472.000 480.000
Regnskap for  Bleikerhaugen 1 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 39.000.000 0 0 0
Driftskostnader -66.000 -38.937.000 -12.000 -9.000 -4.000
Driftsresultat -66.000 63.000 -12.000 -9.000 -4.000
Finansinntekter 0 57.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -17.000 -54.000 -1.000 -2.000
Finans -8.000 40.000 -54.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -74.000 103.000 -66.000 -10.000 -6.000
Skattekostnad 2.000 -25.000 15.000 2.000 2.000
Årsresultat -72.000 78.000 -50.000 -8.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 0 20.794.000 2.147.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 566.000 1.023.000 474.000 185.000 297.000
Sum eiendeler 568.000 1.023.000 21.268.000 2.332.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 0 -78.000 -28.000 -20.000
Sum egenkapital 493.000 500.000 422.000 472.000 480.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.201.000 362.000 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 523.000 11.646.000 1.499.000 1.243.000
Sum gjeld og egenkapital 568.000 1.023.000 21.269.000 2.333.000 1.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 39.000.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 39.000.000 0 0 0
Varekostnad -16.000 -38.851.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -86.000 -12.000 -9.000 -4.000
Driftskostnader -66.000 -38.937.000 -12.000 -9.000 -4.000
Driftsresultat -66.000 63.000 -12.000 -9.000 -4.000
Finansinntekter 0 57.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -17.000 -54.000 -1.000 -2.000
Finans -8.000 40.000 -54.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 65.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 78.000 -50.000 -8.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 25.000 9.000 7.000
Fast eiendom 0 0 476.000 2.138.000 1.419.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 20.294.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 20.769.000 2.138.000 1.419.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 0 20.794.000 2.147.000 1.426.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 500.000 1.015.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 7.000 474.000 2.000 29.000
Sum omløpsmidler 566.000 1.023.000 474.000 185.000 297.000
Sum eiendeler 568.000 1.023.000 21.268.000 2.332.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 0 -78.000 -28.000 -20.000
Sum egenkapital 493.000 500.000 422.000 472.000 480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.201.000 362.000 0
Leverandørgjeld 75.000 123.000 538.000 0 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 400.000 11.108.000 1.499.000 1.196.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 523.000 11.646.000 1.499.000 1.243.000
Sum gjeld og egenkapital 568.000 1.023.000 21.269.000 2.333.000 1.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 491.000 500.000 -11.172.000 -1.314.000 -946.000
Likviditetsgrad 1 7.5 2 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 7.5 2 0 0.2 0.3
Soliditet 86.8 48.9 2 20.2 27.9
Resultatgrad 0.2
Rentedekningsgrad -8.3 3.7 -0.2 -9.0 -2.0
Gjeldsgrad 0.2 1 49.4 3.9 2.6
Total kapitalrentabilitet -11.6 11.7 -0.1 -0.4 -0.2
Signatur
28.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
HANS ANDERS NORDSTAA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex