Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleikfjell As
Juridisk navn:  Bleikfjell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Lorenzen Tiurveien 5 c/o Lorenzen Tiurveien 5 Fax:
0852 Oslo 852 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921692501
Aksjekapital: 207.500 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/10/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Bhl Accounting As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 673.000
Resultat: 622.000
Egenkapital: 5.162.000
Regnskap for  Bleikfjell As
Resultat 2018
Driftsinntekter 673.000
Driftskostnader -51.000
Driftsresultat 622.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 622.000
Skattekostnad -2.000
Årsresultat 620.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 708.000
Sum omløpsmidler 5.238.000
Sum eiendeler 5.946.000
Sum opptjent egenkapital 4.735.000
Sum egenkapital 5.162.000
Sum langsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 781.000
Sum gjeld og egenkapital 5.945.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 673.000
Driftsinntekter 673.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -51.000
Driftskostnader -51.000
Driftsresultat 622.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -750.000
Årsresultat 620.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 708.000
Sum anleggsmidler 708.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 925.000
Sum investeringer 3.648.000
Kasse, bank 664.000
Sum omløpsmidler 5.238.000
Sum eiendeler 5.946.000
Sum opptjent egenkapital 4.735.000
Sum egenkapital 5.162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.000
Leverandørgjeld 31.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -750.000
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 781.000
Sum gjeld og egenkapital 5.945.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.457.000
Likviditetsgrad 1 6.7
Likviditetsgrad 2 6.7
Soliditet 86.8
Resultatgrad 92.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex