Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleikjo As
Juridisk navn:  Bleikjo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvaløya 18 Kvaløya 18 Fax:
5385 Bakkasund 5385 Bakkasund
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 919941200
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/24/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 -6.000
Egenkapital: 24.000 24.000
Regnskap for  Bleikjo As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -6.000
Driftsresultat 0 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 24.000 24.000
Sum eiendeler 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000
Sum egenkapital 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000
Driftskostnader 0 -6.000
Driftsresultat 0 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 24.000 24.000
Sum eiendeler 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000
Sum egenkapital 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex