Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleikmyrvegen 8 As
Juridisk navn:  Bleikmyrvegen 8 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 123 Veamyr Fax:
4295 Veavågen 4295 Veavågen
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 998355400
Aksjekapital: 319.300 NOK
Etableringsdato: 2/25/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-135.18%
Egenkapital  
  
-8.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000
Resultat: -514.000 1.461.000 1.446.000 1.425.000 1.423.000
Egenkapital: 1.274.000 1.393.000 1.380.000 1.361.000 1.335.000
Regnskap for  Bleikmyrvegen 8 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000
Driftskostnader -2.038.000 -236.000 -221.000 -213.000 -217.000
Driftsresultat -322.000 1.480.000 1.495.000 1.503.000 1.500.000
Finansinntekter 0 0 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -192.000 -19.000 -53.000 -82.000 -82.000
Finans -192.000 -19.000 -49.000 -78.000 -76.000
Resultat før skatt -514.000 1.461.000 1.446.000 1.425.000 1.423.000
Skattekostnad 100.000 -351.000 -361.000 -385.000 -385.000
Årsresultat -413.000 1.111.000 1.084.000 1.040.000 1.039.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.706.000 2.364.000 2.456.000 2.559.000 2.668.000
Sum omløpsmidler 7.598.000 3.091.000 2.128.000 2.474.000 1.824.000
Sum eiendeler 22.304.000 5.455.000 4.584.000 5.033.000 4.492.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 1.074.000 1.061.000 1.041.000 1.016.000
Sum egenkapital 1.274.000 1.393.000 1.380.000 1.361.000 1.335.000
Sum langsiktig gjeld 15.449.000 692.000 1.140.000 1.427.000 1.713.000
Sum kortsiktig gjeld 5.581.000 3.369.000 2.064.000 2.245.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 22.304.000 5.454.000 4.584.000 5.032.000 4.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000
Driftsinntekter 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -94.000 -92.000 -97.000 -102.000 -102.000
Nedskrivning -1.662.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -144.000 -124.000 -111.000 -115.000
Driftskostnader -2.038.000 -236.000 -221.000 -213.000 -217.000
Driftsresultat -322.000 1.480.000 1.495.000 1.503.000 1.500.000
Finansinntekter 0 0 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -192.000 -19.000 -53.000 -82.000 -82.000
Finans -192.000 -19.000 -49.000 -78.000 -76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -413.000 1.111.000 1.084.000 1.040.000 1.039.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 392.000 0 1.000 6.000 13.000
Fast eiendom 14.271.000 2.364.000 2.456.000 2.553.000 2.655.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.314.000 2.364.000 2.456.000 2.553.000 2.655.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.706.000 2.364.000 2.456.000 2.559.000 2.668.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 788.000
Andre fordringer 6.715.000 3.018.000 2.106.000 2.456.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 883.000 73.000 22.000 18.000 983.000
Sum omløpsmidler 7.598.000 3.091.000 2.128.000 2.474.000 1.824.000
Sum eiendeler 22.304.000 5.455.000 4.584.000 5.033.000 4.492.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 1.074.000 1.061.000 1.041.000 1.016.000
Sum egenkapital 1.274.000 1.393.000 1.380.000 1.361.000 1.335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.449.000 692.000 1.140.000 1.427.000 1.713.000
Leverandørgjeld 2.402.000 0 0 0 182.000
Betalbar skatt 0 0 1.000 3.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 0 72.000 70.000 72.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.178.000 3.298.000 1.993.000 2.171.000 1.067.000
Sum kortsiktig gjeld 5.581.000 3.369.000 2.064.000 2.245.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 22.304.000 5.454.000 4.584.000 5.032.000 4.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.017.000 -278.000 64.000 229.000 380.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.9 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 1 1.2 1.3
Soliditet 5.7 25.5 30.1 27.0 29.7
Resultatgrad -18.8 86.2 87.1 87.6 87.4
Rentedekningsgrad -1.7 77.9 28.2 18.4 18.4
Gjeldsgrad 16.5 2.9 2.3 2.7 2.4
Total kapitalrentabilitet -1.4 27.1 32.7 29.9 33.5
Signatur
23.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex