Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleiknesgruppen Limited
Juridisk navn:  Bleiknesgruppen Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91602413
Bleiknes Bleiknes Fax:
8255 Røkland 8255 Røkland
Fylke: Kommune:
Nordland Saltdal
Org.nr: 989412531
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/1/2006 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
58.29%
Egenkapital  
  
117.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 0 415.000 2.157.000 1.298.000 1.084.000
Resultat: -73.000 -175.000 -87.000 -20.000 238.000
Egenkapital: 14.000 -82.000 93.000 162.000 176.000
Regnskap for  Bleiknesgruppen Limited
Resultat 2010 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 0 415.000 2.157.000 1.298.000 1.084.000
Driftskostnader -74.000 -578.000 -2.217.000 -1.307.000 -844.000
Driftsresultat -73.000 -164.000 -60.000 -10.000 240.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -12.000 -27.000 -10.000 -2.000
Finans 0 -12.000 -26.000 -10.000 -2.000
Resultat før skatt -73.000 -175.000 -87.000 -20.000 238.000
Skattekostnad 0 0 18.000 5.000 -67.000
Årsresultat -73.000 -175.000 -69.000 -14.000 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 113.000 532.000 410.000 485.000
Sum omløpsmidler 226.000 161.000 322.000 178.000 233.000
Sum eiendeler 399.000 274.000 854.000 588.000 718.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -87.000 88.000 157.000
Sum egenkapital 14.000 -82.000 93.000 162.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 18.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 356.000 760.000 407.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 399.000 274.000 853.000 587.000 718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 386.000 2.157.000 1.298.000
Andre inntekter 0 29.000 0 0
Driftsinntekter 0 415.000 2.157.000 1.298.000 1.084.000
Varekostnad 0 -81.000 -473.000 -400.000 -413.000
Lønninger 0 -199.000 -1.116.000 -663.000 -318.000
Avskrivning -29.000 -64.000 -109.000 -88.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -234.000 -519.000 -156.000 -92.000
Driftskostnader -74.000 -578.000 -2.217.000 -1.307.000 -844.000
Driftsresultat -73.000 -164.000 -60.000 -10.000 240.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -12.000 -27.000 -10.000 -2.000
Finans 0 -12.000 -26.000 -10.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -175.000 -69.000 -14.000 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 98.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 113.000 458.000 400.000
Sum varige driftsmidler 84.000 113.000 458.000 400.000
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 0 74.000 10.000
Sum anleggsmidler 173.000 113.000 532.000 410.000 485.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 161.000 161.000 185.000 25.000 224.000
Andre fordringer 0 0 135.000 4.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 149.000 1.000
Sum omløpsmidler 226.000 161.000 322.000 178.000 233.000
Sum eiendeler 399.000 274.000 854.000 588.000 718.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -87.000 88.000 157.000
Sum egenkapital 14.000 -82.000 93.000 162.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 -198.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 18.000 24.000
Leverandørgjeld 381.000 381.000 474.000 60.000 228.000
Betalbar skatt 0 0 -5.000 43.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 102.000 135.000 225.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 72.000 157.000 79.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 356.000 760.000 407.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 399.000 274.000 853.000 587.000 718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -159.000 -195.000 -438.000 -229.000 -285.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Soliditet 3.5 -29.9 10.9 27.6 24.5
Resultatgrad -39.5 -2.8 -0.8 22.1
Rentedekningsgrad -13.7 -2.2 -1.0 120.0
Gjeldsgrad 27.5 -4.3 8.2 2.6 3.1
Total kapitalrentabilitet -18.3 -59.9 -6.9 -1.7 33.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex